Nobelyum Nedir? Nobelyum Elementinin Özellikleri, Bileşikleri, Kullanım Alanları

0
Advertisement

Nobelyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Nobelyum elementi ile ilgili bilgi.

nobelyum

Nobelyum Nedir? Nobelyum Elementinin Özellikleri

Nobelyum 1957 yılında Nobel fizik enstitüsü tarafından keşfedilmiştir. İsmi Alfred Nobel‘den gelir. Radyoaktiftir, yapay bir elementtir.

  • Sembolü: No
  • Atom Numarası: 102
  • Atom Ağırlığı: 259
  • Element serisi: Aktinit
  • Maddenin Hali: Katı
  • Görünümü: Bilinmiyor
PERİYODİK TABLO

Bu elementin görünümü bilinmiyor, ancak büyük olasılıkla gümüş-beyaz ya da gri ve metaliktir. Nobelium yeterli miktarda üretilirse, bir radyasyon tehlikesi teşkil eder. Bazı kaynaklar erime noktasının 827 ° C olduğunu söylese de bu kanıtlanmamıştır.

Nobelyumun 12 tane radyoizotopu tespit edilmiştir. Bunların içinde en kararlısı yarılanma ömrü 58 dakika olan 259No dur.

Advertisement

Keşif:

Element resmen Nisan 1958’de Berkeley, California’da Albert Ghiorso, Glenn Seaborg, Torbørn Sikkeland ve John R. Walton tarafından keşfedildi. Bir yıl önce, İsveç’in Stockholm kentindeki Nobel Fizik Enstitüsü’nden bir ekip, yarı ömrü 10 dakika olan nobelium adlı yeni bir elementi duyurdu. Ancak bu keşif, Rusya’nın Berkeley ve Dubna kentindeki laboratuvarlar denemesine rağmen tekrarlanamadı. Berkeley ekibi, yarı ömrü üç saniye olan 254No izotopunu üretti ve Ruslar bu keşfi tekrarladı. Nobelium’un keşfi için kredi, nobelium adını korumaya karar veren Berkeley ekibine verildi.

İzotoplar:

10 nobelium izotopu bilinir. Nobelium-255’in yarı ömrü 3 dakikadır. Nobelium-254’ün yarı ömrü 55-s, Nobelium-252’nin yarı ömrü 2.3-s ve Nobelium-257’nin yarı ömrü 23-s’dir.

Nobelyum Atom Yapısı

Kaynakları:

Ghiorso ve meslektaşları bir çift geri tepme tekniği kullandılar. No-102’yi üretmek için ince bir curium hedefini (%95 Cm-244 ve %4.5 Cm-246) C-12 iyonlarıyla bombalamak için bir ağır iyon lineer hızlandırıcı kullanıldı. Reaksiyon, 246Cm(12C, 4n) reaksiyonuna göre ilerlemiştir.

Nobelium, aktinit serisinin bir üyesidir ve hakkında çok az şey bilinmektedir. Nobelium’un bilinen 10 izotopu vardır. En kararlı olanı, yaklaşık 58 dakikalık bir yarı ömre sahip olan 259No’dur.

Nobeliumun kaynakları

Nobelium yapay olarak üretilir ve hiçbir zaman büyük miktarlarda yapılmamıştır. Curium-246’nın Carbon-12 iyonları ile bombardımanı ile üretilebilir.

Advertisement

Nobeliumun kullanım alanları

Nobelyum sadece küçük miktarlarda üretildiğinden, tek kullanımı bilimsel araştırmalardadır.


Kaynak – 2

Nobelyum (No), periyodik tablonun IIIb grubunda yer alan aktinitler dizisinden yapay kimyasal elementtir. Doğada bulunmayan nobelyumu ilk olarak Nisan 1958’de Albert Ghiorso, T. Sikkeland, J.R.Walton ve Gleen T. Seaborg Berkeley’deki California Üniversitesi’nde küriyumu (atom numarası 96) bir ağır iyon doğrusal hızlandırıcısında hızlandırılan karbon iyonlarıyla (atom numarası 6) bombardıman ederek nobelyum-254 izotopu halinde elde ettiler.

Bundan bir yıl kadar önce Stockholm‘deki Nobel Fizik Enstitüsü’nde çalışan uluslararası bir bilim adamları grubu, bireşim yoluyla yeni bir element elde etmiş olduklarını ve Alfred Nobel’in anısına nobelyum adını verdiklerini ileri sürmüşlerdi. Ne var ki Sovyetler Birliği’nde ve ABD’de yürütülen deneyler bu buluşu doğrulamamıştı. SSCB ve ABD’ deki gruplar daha sonra yarım düzineden çok nobelyum izotopu üretmeyi başardılar. Bunların içinde en kararlısı yarı ömrü 3 dakika olan nobelyum-255 izotopuydu. Radyokimyacılar bu izotoptan eser miktarda kullanarak nobelyumun sulu çözeltilerinde + 2 ve +3 yükseltgenme durumunda bulunduğunu gösterdiler. Nobelyumun +2 değerlikli olduğu durum çok kararlıdır ve benzeri olan lantanitlerden iterbiyumla (atom numarası 70) karşılaştırıldığında beklenenden çok daha kararlı bir özellik gösterir.


Leave A Reply