Nobelyum Nedir? Nobelyum Elementinin Özellikleri

0

Nobelyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Nobelyum elementi ile ilgili bilgi.

Nobelyum Atom Yapısı

Nobelyum Atom Yapısı

Nobelyum Nedir? Nobelyum Elementinin Özellikleri

Nobelyum 1957 yılında Nobel fizik enstitüsü tarafından keşfedilmiştir. İsmi Alfred Nobel‘den gelir. Radyoaktiftir, yapay bir elementtir.

Advertisement

Sembolü: No
Atom Numarası: 102
Atom Ağırlığı: 259
Elemet serisi: Aktinit
Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Bilinmiyor

PERİYODİK TABLO

Bu elementin görünümü bilinmiyor, ancak büyük olasılıkla gümüş-beyaz ya da gri ve metaliktir. Nobelium yeterli miktarda üretilirse, bir radyasyon tehlikesi teşkil eder. Bazı kaynaklar erime noktasının 827 ° C olduğunu söylese de bu kanıtlanmamıştır.

Nobelyumun 12 tane radyoizotopu tespit edilmiştir. Bunların içinde en kararlısı yarılanma ömrü 58 dakika olan 259No dur.

Advertisement

Kaynak – 2

Nobelyum (No), periyodik tablonun IIIb grubunda yer alan aktinitler dizisinden yapay kimyasal elementtir. Doğada bulunmayan nobelyumu ilk olarak Nisan 1958’de Albert Ghiorso, T. Sikkeland, J.R.Walton ve Gleen T. Seaborg Berkeley’deki California Üniversitesi’nde küriyumu (atom numarası 96) bir ağır iyon doğrusal hızlandırıcısında hızlandırılan karbon iyonlarıyla (atom numarası 6) bombardıman ederek nobelyum-254 izotopu halinde elde ettiler.

Bundan bir yıl kadar önce Stockholm‘deki Nobel Fizik Enstitüsü’nde çalışan uluslararası bir bilim adamları grubu, bireşim yoluyla yeni bir element elde etmiş olduklarını ve Alfred Nobel’in anısına nobelyum adını verdiklerini ileri sürmüşlerdi. Ne var ki Sovyetler Birliği’nde ve ABD’de yürütülen deneyler bu buluşu doğrulamamıştı. SSCB ve ABD’ deki gruplar daha sonra yarım düzineden çok nobelyum izotopu üretmeyi başardılar. Bunların içinde en kararlısı yarı ömrü 3 dakika olan nobelyum-255 izotopuydu. Radyokimyacılar bu izotoptan eser miktarda kullanarak nobelyumun sulu çözeltilerinde + 2 ve +3 yükseltgenme durumunda bulunduğunu gösterdiler. Nobelyumun +2 değerlikli olduğu durum çok kararlıdır ve benzeri olan lantanitlerden iterbiyumla (atom numarası 70) karşılaştırıldığında beklenenden çok daha kararlı bir özellik gösterir.

atom numarası 102
en kararlı izotopu 255
değerliği 2,3
elektronların yerleşimi 2-8-18-32-32-8-2


Leave A Reply