Normal Dağılım Nedir?

0
Advertisement

Normal dağılım nedir, nasıl hesaplanır? Normal dağılım (Gauss Dağılımı) grafiği nasıldır, nasıl hesaplanır, hakkında kısaca bilgi.

Normal Dağılım

Normal Dağılım; Gauss Dağılımı olarak da bilinir, normal yoğunluk fonksiyonunun belirsiz integrali olarak tanımlanan ve grafiği çan biçimli bir eğri (çan eğrisi) olan dağılım fonksiyonu. Normal yoğunluk fonksiyonu

\displaystyle k{{e}^{-{{(x-{{x}_{o}})}^{2}}/2{{\sigma }^{2}}}}

olarak verilir. Burada x, sürekli rastgele değişkeni gösterir; xo değeri dağılımın ortalama değeridir, dağılım fonksiyonu x=xo için maksimum değerinden geçer. Standart sapma olarak adlandırılan a değeri dağılımın yayılma derecesini belirler; verilen bir değerin \displaystyle {{x}_{o}}-\sigma ile \displaystyle {{x}_{o}}+\sigma arasında bulunma olasılığı yüzde 68 dolayındadır. Değeri \displaystyle 1/\sigma \sqrt{2\pi }‘ye eşit olan k sabiti normalleme katsayısı olarak adlandırılır; bu katsayı, dağılım fonksiyonunun olanaklı bütün x değerleri için integralinin l’e eşit olmasını sağlar.

Advertisement

Leave A Reply