Norman İstilası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Norman İstilası nedir, nedenleri ve sonuçları ne olmuştur? Norman İstilası tarihçesi, sonuçları, hakkında bilgi.

Norman İstilası

Norman İstilası; Normandiya dükü William’ın (Fransızca Guillaume; sonradan İngiltere kralı I. William [Fatih]) İngiltere’yi ele geçirmesiyle sonuçlanan seferdir. Hastings Çarpışması (14 Ekim 1066) ile kesinleşen zafer, Britanya Adalarında köklü siyasal, yönetsel ve toplumsal değişikliklere yol açmıştır.

Eski İngiliz krallarının sonuncusu Edward (Dindar) 1051’de William’i ardılı olarak seçmişti. Edward’in Ocak 1066’da ölmesi üzerine Wessex kontu Harold kendini kral ilan ettiyse de, krallığını tam olarak kabul ettiremedi. Avrupa’daki siyasal ortam da William ‘in lehine işlemekteydi. Ağustos 1066’da William 5 bin kişilik bir kuvvet topladı. Eylülde Pevensey Körfezine çıkıp Hastings’e doğru ilerleyince, Harold güneye çekilmek zorunda kaldı. Ekim ortalarında William aniden saldırıya geçti. İngiliz kuvvetleri yavaş yavaş tükendi ve akşama doğru Harold, aldığı bir ok yarası yüzünden öldü. Gece bastırdığında kalan İngilizler dağılarak kaçtılar.

Londra’nın öbür yerlerle bağlantısını kesmek amacıyla hızla ilerleyen William, Berkhamstead’de belli başlı ingiliz önderlerine boyun eğdirdi. 25 Aralık 1066’da (Noel Günü) Westminster Abbey’de taç giydi. Ülkede, 1071’e değin yerel nitelikte dağınık ayaklanmalar görüldü. Bunların en önemlisi, 1069-70 yıllarında Northumbria’da çıkan ayaklanmaydı. Bu ayaklanmayı bastıran William, hemen ardından ülkenin kuzey kesimini yağmaladı. Hızla çok sayıda şato yaptırarak istilayı tamamladı. İstilanın ilk önemli siyasal sonucu, İngiltere’nin İskandinavya ile bağlarını kopararak bu ülkeyi Batı Avrupa ile yakın ilişki içine sokmasıydı. İngiltere içinde en köklü değişim ise daha gelişmiş bir askeri feodalizmin kuruluşu oldu. İstila öncesinde de hizmet karşılığı toprak alma uygulaması bulunmasına karşın, William’in fief dağıtımına dayalı ordusu için 4 binden çok şövalye sağlayan bir sistem kurması, toplumun üst katmanlarını altüst etti. İngiltere toprakları, şövalyelik hizmeti karşılığı fief alan 180 dolayında Norman ve sayısız kiracı arasında paylaşıldı. Sonuç olarak hem aristokrasi, hem de ruhban ve yüksek devlet görevlileri arasında İngilizlerin yerini Normanlar aldı.

Anglosakson İngiltere’de gelişkin bir örgütlenmeye sahip merkezî ve yerel yönetim kurumları ile etkili bir yargı sistemi geliştirilmişti. William bunların tümünü korudu ve kullandı. Zaten taç giyme törenindeki andında İngiliz krallık geleneğini sürdüreceğini belirtmişti. Yeni fief ler eski yönetim bölümlerinin yerini almadığı gibi, genel olarak feodal adalet sistemi de geleneksel il (shire) ve yöre (hundred) mahkemelerinin yetkilerini çiğnemedi. Bu mahkemelerle saray mahkemesinde İngiliz gelenek hukuku (common law) uygulaması sürdü. Değişiklikler arasında yeni, ama kısıtlı bir “orman yasası” ile ceza davalarında eski Sak-son yargılama usulleri ve Normanların dövüşerek yargılama yöntemi yer alıyordu. Yönetim ve yargıda bir soruşturma yöntemi olarak, giderek artan ölçüde komşuların yeminli ifadesine başvuruldu. Önemli bir değişiklik de William’in. sivil mahkemelerin elinden dinsel nitelikli davalara bakma yetkisini almasıydı. Böylece o dönemde hızla gelişmekte olan kilise hukukunun İngiltere’ye girmesi kolaylaştı. Bu arada İngilizce edebiyat, hukuk ve yönetim dili olarak önemini yitirdi. Resmi belgelerde ve başka kayıtlarda yerini Latinceye ve zamanla her alanda Norman Fransızcasına bırakan İngilizce, ancak 13. yüzyılda yeniden canlanabildi.

Advertisement

Leave A Reply