Normandiya Çıkarması Nedir?

0

Normandiya Çıkarması nedir? Normandiya Çıkarması hangi ülkenin topraklarında, hangi savaşta gerçekleşmiştir, hakkında bilgi.

Advertisement

Normandiya Çıkarması

Normandiya Çıkarması; Müttefik kuvvetlerin 6 Haziran 1944’te Avrupa’nın kuzey kesimine düzenledikleri saldırıdır.

II. Dünya Savaşı’nın Müttefiklerin lehine dönmeye başlaması üzerine ABD’li general Dwight D. Eisenhower, Fransa’nın kuzey kıyısına yönelik bir amfibi çıkarma herakâtının hazırlıklarına girişti. Bu amaçla tarihin en büyük saldın filosunu oluşturdu. Çıkarma Fransa üzerinden doğuya, Almanya’nın içlerine doğru geniş çaplı bir Müttefik saldırısının başlangıcı olacaktı. ABD’li ve İngiliz komutanlar İngiltere’de çıkarma planlarını hazırlarken, beklenen saldırıya karşı koymakla görevli Alman mareşal Erwin Rommel sualtı engelleri, korunaklar ve mayın tarlaları oluşturarak Fransa’nın kıyı şeridindeki savunma istihkâmlarını güçlendirdi.

İngiltere’den Fransa’nın kuzey kesimine düzenlenen saldırı, başlangıçta planlandığı gibi mayısta değil, 6 Haziran’da başladı. 1.200 savaş gemisi, 10 bin uçak, 4.126 çıkarma gemisi, 804 taşıma gemisi, yüzlerce amfibi ve başka özel amaçlı tankla Normandiya’ya çıkan 156 bin askerin (73 bini ABD’li, 83 bini İngiliz ve Kanadalı) 132.500’ü Manş Denizini aşarak, 23.500’ü ise havayoluyla kıyıya ulaştı. Çıkarma için seçilen kumsal, Orne Haliciyle Cotentin Yarımadasının güneydoğu ucu arasında uzanıyordu. İngilizler ve Kanadalılar kumsalın doğu, Amerikalılar ise batı kesimine çıktı. Saldırıyı İngiliz general Sir Bernard Montgomery’nin komutasında başlatan kara kuvvetleri iki gruptan oluşuyordu: 1) Korgeneral H.D.G. Crerar komutasındaki Kanada 1. Ordusu, Korgeneral Sir Miles Dempsey komutasındaki ingiliz 2. Ordusu, İngiliz 1. ve 6. hava indirme tümenleri; 2) Korgeneral Omar N.Bradley komutasındaki ABD 1. Ordusu’yla 82. ve 101. hava indirme tümenleri.

Manş’taki kötü hava koşullan nedeniyle 24 saat ertelenen çıkarma, 6 Haziran günü şafaktan önce ABD 82. ve 101. hava indirme tümenlerine bağlı birliklerin Saint-Mére-Église kasabası yakınlanna gece düzenledikleri indirme harekâtıyla başladı. İngiliz komando birlikleriyse önemli köprüleri ele geçirerek Nazi iletişim hatlarını saf dışı bıraktılar. Sabah birleşik Müttefik saldırı birlikleri Normandiya kıyısı boyunca uzanan Utah, Omaha, Gold, Juno ve Sword kodlu beş kumsala çıktı. Dört kumsal kolayca ve hızla ele geçirilirken, Omaha’ya çıkan birlikler sert Alman direnişiyle karşılaştı. Akşam olduğunda beş kumsalın hepsinde geniş köprübaşlarının oluşması sağlanmıştı.

Advertisement

Saldırıda Müttefiklerin hava üstünlüğü belirleyici bir rol oynadı. Müttefik hava kuvvetleri doğuda Sen, güneyde Loire ırmaklarının üzerindeki köprülerin çoğunu havaya uçurarak Almanlann kumsal boyunca kuşatılmış öncü birliklerini hızla destekleme olanaklarını yok etti.

İlk plana göre İngiliz kuvvetleri çıkarmanın birinci gününde Caen’i ele geçireceklerdi. Ama Caen bir aydan uzun süren ağır çarpışmalardan sonra ancak 9 Temmuz’da ele geçirilebildi. Bu arada batıda Cotentin’ de ciddi bir direnişle karşılaşan Amerikalılar sonuçta 26 Haziran’da önemli Cherbourg limanını ele geçirmeyi başardı.

Almanların temel sorunu savunacakları hattın, 4.800 km’lik Batı Avrupa kıyı şeridiyle Hollanda’nın yarısını kapsamasıydı. Almanların 59 tümeni kıyı hattı boyunca mevzilenmiş durumdaydı. Bunların yanı sıra Batı Avrupa’da bulunan aynı sayıdaki sahra tümeninden 10’unu ise büyük manevra yeteneğine sahip zırhlı ve motorize tümenler oluşturuyordu. Bu yüzden Almanlar güçlerini yoğunlaştırarak büyük bir üstünlük oluşturabilir ve çıkarma kuvvetlerini denize dönebilirlerdi. Ama güçlü ve hızlı karşı darbe olanağı, çıkarmanın nereden yapılacağı ve izlenecek savunma stratejisi konusunda Alman komutanlar arasındaki anlaşmazlık yüzünden kullanılamadı. Hitler’in Müttefiklerin saldıracakları yerle ilgili sezgisi komutanların tahminlerinden daha doğru çıktı. Ama çıkarmadan sonra Hitler’ in yaptığı sürekli müdahaleler komutanların durumu denetim altına almalarını önledi ve Müttefiklerin başlangıçtaki sıkışık konumlarından çıkarak Fransa içlerinde hızla ilerlemeleri sonucunu doğurdu.


Leave A Reply