Nöro Pazarlama Nedir? Nöro Pazarlamanın Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

0

Orjinal ismi Neuromarketing olan Nöro Pazarlama ne demektir? Nöro Pazarlamanın türleri ve iç yüzü nasıldır? Çalışma stratejisi nedir?

Nöro Pazarlama

Nöro pazarlama nedir?

Orijinal adı “Neuromarketing” olan, dilimizde “nöro pazarlama” olarak kullanılan bu terim, en basit haliyle bir satış pazarlaması ayarlama tekniğidir. Bu teknikle insan beyninin satın alma algısı baştan sona incelenerek en küçük ayrıntıya dahi dikkat edilip çıkan sonuçlara uygun stratejiler geliştirilmektedir. Nöro pazarlama, daha geniş kapsamlı olarak ürünlerin ve tüketicilerin arasındaki ilişkiyi tam anlamıyla belirleme, bu ilişkinin oluşmasında etkili olan psikolojik ya da sosyal nedenleri araştırma, reklamcılar ve tüketiciler için en uygun satın alım koşullarının neler olduğunu keşfetme ve tüm bunların oluşumu sırasında tüketicilerin hangi davranışı hangi düşünceyle yaptığını bulma gibi pek çok konuyla ilgili çalışmalar yapar.

Nöro pazarlama, dünyada ilk olarak 1990 yılında ortaya çıkartılmıştır. Harvard Üniversitesi’nde görevli olan Profesör Gerry Zaltman, “fMRI” adı verilen “fonksiyonel manyetik görüntüleme” cihazını, satış ve pazarlama konusunda insanların üzerinde bir deney aleti olarak kullanılabileceğini öne sürmüştür. Bu görüşün ortaya atılmasından sonra bugüne dek çok büyük bir hızla yayılıp geliştirilmiştir. Nöro pazarlama, içerik olarak nörobilimin ve pazarlama sektörünün birbirlerini etkilemesiyle birlikte oluşturulmuştur. Nöro pazarlamanın diğer pazarlama tekniklerinden açık arayla çok daha fazla kullanılması, bu yöntemin normal pazarlama araştırmalarına nazaran hiç denecek kadar az yanılma payının olmasıdır. Bu yöntemle tüketicinin gerçek anlamda satın alma unsurlarının ne şekilde oluştuğu, somut bir şekilde verilerle ifade edilebilmektedir. Üstelik sadece pazarlama alanında değil, tüketicinin insan olarak sosyal faaliyetler içerisinde girdiğinde satın alım konusundaki biyolojik açıdan hareketlenmelerini de test edebilme imkanı sunmaktadır.

Nöro pazarlamanın türleri ve iç yüzü

Nöro pazarlama tür olarak hem fonksiyonel manyetik görüntüleme (fMRI olarak da adlandırılır), hem elektro ensefalo grafi (EEG olarak da adlandırılır) ve eye-tracking gibi pek çok çeşitleriyle beyin geliştirme konusunda ileri teknolojiyle araştırmalar yapabilmektedir. Bu araştırmaların sonucunda çıkan analizler istatiksel olarak masaya yatırılır. Hem nöroloji konusunda uzmanlar tarafından hem de pazarlama uzmanları tarafından ortaklaşa olarak değerlendirilmektedir. Nöro pazarlamanın iç yüzündeki ana fikir şudur: İnsan bünyesindeki beyin fonksiyonlarının kendisine sunulan pazarlama tekniklerini hangi çeşit bir uyarıcı olarak algıladığının belirlenmesidir.

Başlangıçta tüketici pozisyonundaki bireyler hangi ürünü satın almak istediklerini, o ürünü ne kadarlık bir ücretle satın almak istediklerini ve bunların dışında satın aldıkları ürünlerin yanında görmek istedikleri promosyon ürünlerini belirtmektedirler. Daha sonra bu bilgilerin tüm detayları pazarlamacılar tarafından bilinmek istenir çünkü bu bilgilerin oluşmasına sebep beyindeki beğeni ve istek algısının iç yüzünün bilinmesi son derece önemlidir. Tüketicinin söylediği değerlerin altında yatan ana sebepler, satın alış esnasında kesin fikirlere sahip olmalarına neden olan kararların hepsi doğrudan nöro pazarlamanın çalışma alanlarında yer almaktadır.

Nöro Pazarlama

Nöro pazarlamanın çalışma stratejisi nedir?

Nöro pazarlama uygulanmaya başlanmadan önce hangi türde uygulanacağı belirlenmelidir. Bu türler elektroensefalografi ya da fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme olarak tercih edilebilir. Fonksiyonel manyetik görüntüleme kullanılmak isterse, denek bir mıknatıs yardımıyla bir deneye tabi tutulur. Bu mıknatıs yardımıyla kişinin kendisine verilen işitsel ve görsel işaretlemelere verdikleri karşılıklar esnasında beynin kan akışının ne şekilde gerçekleştiği ölçülmektedir. Bu değerler, insan beyninin “memnuniyet alanı” olarak adlandırılan bölümünün sonuçları olarak kabul edilir. Ancak her ne kadar önemli bir deney olsa da, olumsuz bir yönü de bulunmaktadır.

Bu yöntemin olumsuzluğu çok pahalı bir yöntem olmasından ve denek için sıkıntı yaratabilecek bir deney türü olmasından kaynaklanmaktadır. Fonksiyonel manyetik rezonans deneyi için alınan ekipmanların saat başı ücreti 1000 dolardan başlamaktadır. Bunun dışında bu deneye katılan deneklerin deney aletinin içerisinde uzun saatlerce hareket etmeden yatmaları gerekmektedir. Bir diğer yöntem olan elektroensefalografi ise fonksiyonel manyetik rezonanstan daha uygun ücretli bir deney türüdür. Bu deneyde, denek olacak kişinin kafa derisine bir elektrot başlığı yapıştırılır. Yatmak gibi bir zorunluluğu bulunmayan deney rahatça hareket edebilmektedir. Bu alet yapılan deney sırasında beyinden çıkan elektrik dalgalarını ölçümler ve deneyi uygulayan araştırmacı kişilerin deneyin bünyesinde meydana gelen zevk, sinir, heyecan ya da acı gibi duygulanmaları takip edebilmesine imkan sunmaktadır. Bu yöntemin de tek dezavantaj noktası, vücutta deneyin aslında en önemli değeri olan “memnuniyet” duygulanmasının değerlerine ulaşamamasıdır.


Leave A Reply