Noter Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Noter Olunur? Şartları, Görev, Sorumlulukları

0

Noterlik mesleği nedir? Noterler ne iş yapar, Noter mesleğinin özellikleri nelerdir, nasıl noter olunur? Noter olma şartları nelerdir, hakkında bilgi.

noter

Advertisement

Noter Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Noter Olunur? Şartları

Noter Nedir?

Noter, çeşitli belge ve sözleşmelere resmiyet kazandırmak ve bunların asıllarını arşivinde saklamakla yükümlü bir kamu görevlisidir. Noterler, Noter Kanunundaki hükümlerle belirtilen bir özel tüzüğe bağlıdırlar. Her asliye mahkemesi nezdinde, bunların yargı çevrelerindeki noter işlerini görmeye yetkili bir ya da birkaç noter bulunur. Noter açılamayan yerlerde bu işleri bir adliye memuru görür. Yabancı ülkelerdeki noterlik işlerimizi, konsolosluklarımız yaparlar.

Noter Ne İş Yapar?

Tam anlamıyla bir aile danışmanı olan noter, evlenme akitlerini, vasiyetnameleri ve bağış mukavelelerini kaleme alır. O, alış, satış ve kira muamelelerini de düzenler. Geniş hukuk bilgisi ve büyük tecrübesi sayesinde, noter, müşterilerinin haklarını tanımalarına ve aldıkları kararların sonuçlarını bilmelerine yardım eder. Onun imzası, belge ve sözleşmelerin gerçekliğini ve geçerliğini teminat altına alır. Noter, kaleme aldığı veya tevsik ettiği belge ve sözleşmelerin asıllarını arşivinde muhafaza eder. Noterlik açmaya veya bir noterliği kapamaya Adalet bakanlığı yetkilidir. Her kazada en az bir noter bulunur. Noterler, hizmetleri karşılığında, iş sahiplerinden, tarifesine göre ücret alırlar.

Noterin Görevleri

-Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenler,
– Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar,
– Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar,
– Alım-satım sözleşmesi yapar,
– Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar,
– Yapılan işlemlerin asıllarından veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp verir,
– Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir,
– Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder,
– Yabancı dillerden çevrilen hukuki belgelerin doğruluğunu onaylar,
– Yeminli ifadeleri yazılı olarak saptar.

noter

Advertisement

Nasıl Noter Olunur?

Noter olmak için Hukuk Fakültesini bitirmek ve bir noterin yanında noterlik stajını tamamlayarak Noterlik Belgesi almak gerekmektedir. Adli veya askeri hakimlik, savcılık yapmış veya avukat unvanını kazanmış olanlar veya Avukatlık Kanununa göre staj ve avukatlık sınavı şartlarından bağışıklı olarak avukatlığa kabul olunmaya hak kazanmış bulunanlar noterlik stajına tabii değildir.

Noterlik stajına kabul edilebilmek için ise,
 • *** T.C. vatandaşı olmak,
 • *** 21 yaşını bitirmiş, 40 yaşını doldurmamış olmak,
 • *** Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,
 • *** Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden mutlak olarak yahut kasti bir cürümden bir sene veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymiş olmamak,
 • *** Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hakim, savcı, memur yahut avukat olmak niteliğini  kaybetmiş bulunmamak,
 • *** Noterlik stajına engel mahkûmiyeti olmamak,
 • *** Noterlikle ve noter stajyerliği ile birleşmeyen bir işle uğraşmamak,
 • *** Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmamak,
 • *** İflas etmiş ise itibarı iade edilmiş olmak (Hileli ve taksirli müflisler itibarları iade edilmiş olsa bile kabul olunmazlar),
 • *** Hakkında aciz vesikası verilmiş ise bunu kaldırmış bulunmak,
 • *** Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmamak,
 • *** Staj yapılacak yerde ikametgâhı bulunmak gerekmektedir.


Leave A Reply