Nüfus Artışı ve Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler

0

Türkiye’de ki nüfus artışı ile bu nüfus artışını etkileyen faktörler hakkında bilgiler veren yazımız.

Belirli bir yerdeki nüfus, doğumlarla ve alman göçlerle artar. Buna karşılık ölümler ve verilen göçler nüfusu azaltır.

Advertisement

Bir ülkedeki nüfus artışında, hem sayı hem de sürekliliği bakımından en önemli faktör doğumlardır.

Ülkemizdeki doğum oranlarının, dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir düzeyde olduğu görülmektedir.

Doğurganlığı etkileyen faktörlerin başlıcaları şöyle sıralanabilir:

• Eğitim düzeyi

Advertisement

• Kentleşme ve sanayileşme

• Bölgesel konum

• Birey başına gelir

Doğurganlığı etkileyen en güçlü faktörlerden biri eğitim düzeyidir. Yapılan araştırmalar, kadının eğitim düzeyi ile, sahip olduğu çocuk sayısı arasında sıkı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.

Doğurganlık oranını etkileyen temel faktörlerden biri de kentleşme ve sanayileşmedir. Araştırmalar, kentlerdeki doğum oranının kırsal kesimdeki doğum oranının yarısı kadar olduğunu ortaya koymuştur. Kentlerde eğitim düzeyinin yüksekliği ve modern hizmetlerden daha fazla yararlanma imkanının oluşu gibi nedenlerle aileler çocuk sayısı konusunda daha bilinçli davranmaktadır.

Birey başına gelir faktörü de ilginç bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalar, birey başına düşen gelir miktarı ile nüfus artış oranı arasında ters bir orantı olduğunu ortaya koymuştur. Genel olarak, gelir seviyesi yükseldikçe aile başına düşen çocuk sayısı azalmaktadır. Bunda en önemli etken, gelir düzeyindeki yüksekliğin eğitime olan olumlu etkisidir.

Advertisement

Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda uzun süren savaşlardan sonra özellikle erkek nüfus sayısında önemli bir azalma meydana gelmiş, toplam doğurganlık oranı düşmüştü.

Bu nedenle cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren nüfus artışını teşvik edici bir politika izlendi.Bu politikadan 1965’te vazgeçildi.

Şimdi, doğurganlığı teşvik edici politika yerine, her ailenin bakabileceği sayıda çocuk sahibi olması ilkesi benimsenmiştir.


Leave A Reply