Nüfus Hareketleri Nelerdir?

0
Advertisement

Nüfus Hareketleri nelerdir? Nüfus hareketlerinin nedenleri ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi.

Nüfus Hareketleri;

Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farka doğal nüfus artış hızı denilmektedir. Ancak bu kavram bir ülke, bölge ya da daha küçük yerleşmelerdeki nüfus artışlarını tam olarak yansıtmaktan uzaktır. Doğal nüfus artış hızı çok yüksek olduğu halde nüfus miktarı azalan yerler vardır. Aynı şekilde doğal nüfus artış hızı düşük olduğu halde nüfusu hızla artan yerler de bulunmaktadır. Dolayısıyla nüfusun, doğduğu yerde kalmayıp hareket etmesi söz konusudur. Bu nedenle nüfus artışını etkileyen faktörler iki ana gruba ayrılır.

Bunlar;

a) Doğal nüfus artışını etkileyen faktörler
b) Nüfusun hareketini etkileyen faktörler

Doğal Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler

Advertisement

** Tıptaki gelişmeler
** Üretim miktarı
** Eğitim düzeyi
** Savaşlar
** Doğal afetler

Nüfus Hareketini Etkileyen Faktörler

Bir yerdeki nüfus artışı sadece doğal nüfus artışıyla açıklanamaz. Herhangi bir sosyo-kültürel sistemde yaşayan nüfusun artışı ya da azalışı üç etkene bağlıdır.

a) Doğum hızı
1000 kişilik nüfustaki yıllık canlı doğum sayısıdır.

b) Ölüm hızı
1000 kişilik nüfustaki yıllık toplam ölüm sayısıdır.

c) Net göç hızı
1000 kişilik nüfustaki yıllık göç edenlerin net sayısıdır.

Advertisement

Doğumlar nüfus artırmaya, ölümler azaltmaya, göçler ise, göçün yönüne göre nüfusu artırmaya ya da azaltmaya neden olur. Bu üç değişkenin bileşkesine nüfus hareketi ya da nüfus dinamiği denir.

Yıllık nüfus hareketi = Doğum hızı – ölüm hızı (+/-) Net göç hızı

Bir yerdeki nüfus artışı sadece doğum ve ölüm miktarına bağlı değildir. Nüfus artışında göçlerinde etkisi vardır. Günümüzde insanlar çeşitli faktörlere bağlı olarak yer değiştirmekte, belirli bölgelerde toplanmaktadır.


Leave A Reply