Nüfus İle İlgili Cümleler, Nüfus Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0
Advertisement

Nüfus ile ilgili cümleler. Nüfus kelimesi içeren “Nüfus” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

nüfus

Nüfus İle İlgili Cümleler

 • Nüfusun çoğunluğunu Müslüman Araplar oluşturur.
 • Çoğu Arap olan nüfusun yüzde 68 kadarı Bahreyn doğumlu halktan oluşur.
 • 1980 başlarında Manama’nın nüfusu 122 bin, Muharrek’in nüfusu 62 bin dolayındaydı.
 • Nüfusun üçte birinden çoğu 15 yaşın altındadır.
 • 1986-91 arasında nüfus artış hızı yüzde 2 olan Bahamalar’da nüfusun beşte ikisi 15 yaşın altındadır.
 • Hemen tümü Hıristiyan olan nüfusun çoğunluğu Protestandır.
 • Nüfusun çoğunluğu Taciktir.
 • Nüfus artışı ve buna bağlı olarak da sanayi ve tarımsal faaliyetlerin artması, ormanların azalmasını neden olmaktadır.
 • Ama doğal zenginlikler ve ileri teknoloji, nüfusun hızla artmasına ortam hazırlamaktadır.
 • Bu bölgelerde nüfus daha çok büyük kentlerde yoğunlaşmıştır.
 • Kanada’nın kıta nüfusu içindeki payı küçüktür.
 • Nüfus, güneyde Fundy Körfezi, Saint Lawrence-Aşağı Büyük Göller ve güney otlakları ile Columbia ve Fraser vadilerinde yoğunlaşmıştır.
 • İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi olan Kanada’nın nüfusunun yaklaşık yarısını İngiliz kökenliler oluşturur; nüfusun beşte üçü İngilizce konuşur.
 • Kanada nüfusunun çoğunluğu bu ülkede doğmuştur, ama dışarıdan gelen göç önemini korumaktadır.
 • Ontario hâlâ en çok nüfus çeken bölgedir.
 • Avrupa ve Asya ölçülerine göre düşük olmakla birlikte, ortalama nüfus yoğunluğu Kanada’ dakinden çok daha yüksektir.
 • Nüfusun en yoğun olduğu bölgeler Orta Atlantik eyaletleri, New England ve Büyük Göller çevresidir.
 • Florida, Arizona ve Nevada’da da nüfus hızla artmaktadır.
 • Bu bölgelere nüfus akımının nedenleri, çok sayıda varlıklı emeklinin yerleşmesi, sanayi ve hizmet kesimlerinin gelişmesine ağırlık verilmesidir.
 • Uzun süre Avrupa’dan büyük göç alan ABD’de, ülke dışında doğmuş olanlann oranı bugün oldukça düşüktür ve nüfus artış oranı bu ülkede doğanlar arasında daha yüksektir.

Nüfus İle İlgili Cümleler

 • Ülke nüfusunun yarıdan çoğu, ülke yüzölçümünün onda birinden daha küçük bir alanda yaşamaktadır.
 • Bu bölge kıta nüfusunun üçte birini barındırır ve bölgede nüfus hızla artmaktadır.
 • Yüksek doğurganlık oranlarının sürmesi ve ölüm oranlarının düşmesi nedeniyle de bir nüfus patlaması yaşanmaktadır.
 • Bölgedeki ülkelerin çoğunda nüfus artış hızı ABD’dekinin en az iki, çoğunlukla da üç katıdır.
 • Yıllık yüzde 2,6’hk artış hızıyla Meksika nüfusunun 2000 yılında 95.490.000 olması beklenmektedir.
 • Toplam nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşar.
 • Nüfusun yarısının Ruslardan oluşmasına karşın, SSCB 100’ü aşkın milliyeti barındırıyordu.
 • Azınlık nüfusundaki azalmaya paralel olarak bu okulların ve öğrencilerinin sayısı da giderek azalmaktadır.
 • Coğrafi nüfus yoğunlaşmaları bu azınlık tanımını değiştirmez; örneğin ABD’deki Siyahlar gibi, ülkenin kimi bölgelerinde çoğunlukta bulunan azınlıklar da vardır.
 • Örneğin Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, nüfusun yüzde 20’sini oluşturan beyazlar değil, büyük çoğunluğu oluşturan Bantular “azınlık” konumundadır.
 • Verimli Neckarland bölgesi, Almanya’nın en yoğun nüfuslu alanlarından biridir.
 • Baden-Württemberg, II. Dünya Savaşı sonrasında tüm öteki eyaletlerden daha hızlı nüfus kazandı.
 • Nüfusunu kullanarak oğlunun trafik kazası izlerini sildi ve trafik kazasında ölen sanatçının ailesini susturdu.
 • Eyalet merkezi Stuttgart‘ın nüfusu olağanüstü büyüme gösterirken, birçok kırsal yerleşmede ciddi nüfus azalmaları ortaya çıktı.
 • Sandalyeler, eyaletin dört yönetim birimini oluşturan Kuzey Württemberg (merkezi Stuttgart), Güney Württemberg-Hohenzollern (merkezi Tübingen), Güney Baden (merkezi Freiburg) ve Kuzey Baden (merkezi Karlsruhe) arasında, nüfusla orantılı olarak paylaşılır.
 • Yerleşik nüfus (1982 tah.) 244.346.
 • Yoğun nüfuslu bir bölgede kurulu olan kent Bamilekelerin ticaret merkezidir.
 • Nüfus cüzdanlarının değişimi için bir çok farklı kurum görevlendirildi.
 • İstihdam kapasitesi nüfusuna göre dar kaldığı için, kent ekonomisinde küçük ticaret, işportacılık, ayakkabı boyacılığı gibi işlerle uğraşanların sayısı önemli yer tutar.


Leave A Reply