Nüfus İle İlgili Cümleler

0

Nüfus ile ilgili cümleler. Nüfus kelimesi içeren “Nüfus” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Nüfus İle İlgili Cümleler

*** Nüfusun çoğunluğunu Müslüman Araplar oluşturur.*** Çoğu Arap olan nüfusun yüzde 68 kadarı Bahreyn doğumlu halktan oluşur.

*** 1980 başlarında Manama’nın nüfusu 122 bin, Muharrek’in nüfusu 62 bin dolayındaydı.

*** Nüfusun üçte birinden çoğu 15 yaşın altındadır.

*** 1986-91 arasında nüfus artış hızı yüzde 2 olan Bahamalar’da nüfusun beşte ikisi 15 yaşın altındadır.

*** Hemen tümü Hıristiyan olan nüfusun çoğunluğu Protestandır.


*** Nüfusun çoğunluğu Taciktir.

*** Nüfus artışı ve buna bağlı olarak da sanayi ve tarımsal faaliyetlerin artması, ormanların azalmasını neden olmaktadır.

*** Ama doğal zenginlikler ve ileri teknoloji, nüfusun hızla artmasına ortam hazırlamaktadır.

*** Bu bölgelerde nüfus daha çok büyük kentlerde yoğunlaşmıştır.

*** Kanada’nın kıta nüfusu içindeki payı küçüktür.

*** Nüfus, güneyde Fundy Körfezi, Saint Lawrence-Aşağı Büyük Göller ve güney otlakları ile Columbia ve Fraser vadilerinde yoğunlaşmıştır.

*** İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi olan Kanada’nın nüfusunun yaklaşık yarısını İngiliz kökenliler oluşturur; nüfusun beşte üçü İngilizce konuşur.

*** Kanada nüfusunun çoğunluğu bu ülkede doğmuştur, ama dışarıdan gelen göç önemini korumaktadır.

*** Ontario hâlâ en çok nüfus çeken bölgedir.


*** Avrupa ve Asya ölçülerine göre düşük olmakla birlikte, ortalama nüfus yoğunluğu Kanada’ dakinden çok daha yüksektir.

*** Nüfusun en yoğun olduğu bölgeler Orta Atlantik eyaletleri, New England ve Büyük Göller çevresidir.

*** Florida, Arizona ve Nevada’da da nüfus hızla artmaktadır.

*** Bu bölgelere nüfus akımının nedenleri, çok sayıda varlıklı emeklinin yerleşmesi, sanayi ve hizmet kesimlerinin gelişmesine ağırlık verilmesidir.

*** Uzun süre Avrupa’dan büyük göç alan ABD’de, ülke dışında doğmuş olanlann oranı bugün oldukça düşüktür ve nüfus artış oranı bu ülkede doğanlar arasında daha yüksektir.

*** Ülke nüfusunun yarıdan çoğu, ülke yüzölçümünün onda birinden daha küçük bir alanda yaşamaktadır.

*** Bu bölge kıta nüfusunun üçte birini barındırır ve bölgede nüfus hızla artmaktadır.

*** Yüksek doğurganlık oranlarının sürmesi ve ölüm oranlarının düşmesi nedeniyle de bir nüfus patlaması yaşanmaktadır.

*** Bölgedeki ülkelerin çoğunda nüfus artış hızı ABD’dekinin en az iki, çoğunlukla da üç katıdır.


*** Yıllık yüzde 2,6’hk artış hızıyla Meksika nüfusunun 2000 yılında 95.490.000 olması beklenmektedir.

*** Toplam nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşar.

*** Nüfusun yarısının Ruslardan oluşmasına karşın, SSCB 100’ü aşkın milliyeti barındırıyordu.

*** Azınlık nüfusundaki azalmaya paralel olarak bu okulların ve öğrencilerinin sayısı da giderek azalmaktadır.

*** Coğrafi nüfus yoğunlaşmaları bu azınlık tanımını değiştirmez; örneğin ABD’deki Siyahlar gibi, ülkenin kimi bölgelerinde çoğunlukta bulunan azınlıklar da vardır.

*** Örneğin Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, nüfusun yüzde 20’sini oluşturan beyazlar değil, büyük çoğunluğu oluşturan Bantular “azınlık” konumundadır.

*** Verimli Neckarland bölgesi, Almanya’nın en yoğun nüfuslu alanlarından biridir.

*** Baden-Württemberg, II. Dünya Savaşı sonrasında tüm öteki eyaletlerden daha hızlı nüfus kazandı.

*** Nüfusunu kullanarak oğlunun trafik kazası izlerini sildi ve trafik kazasında ölen sanatçının ailesini susturdu.


*** Eyalet merkezi Stuttgart’ın nüfusu olağanüstü büyüme gösterirken, birçok kırsal yerleşmede ciddi nüfus azalmaları ortaya çıktı.

*** Sandalyeler, eyaletin dört yönetim birimini oluşturan Kuzey Württemberg (merkezi Stuttgart), Güney Württemberg-Hohenzollern (merkezi Tübingen), Güney Baden (merkezi Freiburg) ve Kuzey Baden (merkezi Karlsruhe) arasında, nüfusla orantılı olarak paylaşılır.

*** Yerleşik nüfus (1982 tah.) 244.346.

*** Yoğun nüfuslu bir bölgede kurulu olan kent Bamilekelerin ticaret merkezidir.

*** Nüfus cüzdanlarının değişimi için bir çok farklı kurum görevlendirildi.

*** İstihdam kapasitesi nüfusuna göre dar kaldığı için, kent ekonomisinde küçük ticaret, işportacılık, ayakkabı boyacılığı gibi işlerle uğraşanların sayısı önemli yer tutar.
Bir Yorum Yazmak İster misiniz?