Nüfus Politikası Nedir?

0

Nüfus politikası nedir? Uygulanan nüfus politikaları nelerdir? Coğrafyada nüfus politikası hakkında bilgi.

Nüfus Politikaları

Advertisement

Nüfus politikaları denildiği zaman hükümetlerin bilinçli olarak nüfusun niceliği, niteliği ve dağılımını etkileyen kararlarının tümü anlaşılır. Nüfusun niceliğini etkileyen politikalar, sağlık ve doğurganlığı kontrol politikalarıdır.

Dünyada genel olarak uygulanan üç çeşit nüfus politikası vardır.

1. Nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan nüfus politikası. Avrupa Ülkeleri gibi

2. Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek amacıyla uygulanan nüfus politikası. Türkiye gibi.

Advertisement

3. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak uygulanan nüfus politikası. Çin, Hindistan gibi.

Çeşitli ülkelerin sağlık politikalarında amaç yönünden fark yoktur. Her ülke vatandaşlarına sağlık hizmetini en yüksek düzeyde götürme isteğindedir. Ancak kaynakların sınırlılığı, sağlık hizmetini örgütlemede yetersiz kalınması sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasını engellemektedir.

Doğurganlığı kontrol politikasını, üretim ve güvenlik için insan gücü ihtiyacı olan ülkeler ve insan gücü fazlası olan ülkelerin izlemesi gerekir. Ülkelerinde etnik ve bölgesel nüfus dengesini korumak isteyenler de farklı politika izler.

Nüfus politikalarının uygulanması bir dizi kararlara ve çeşitli politikalar arasındaki öncelik ve dengelere bağlıdır.

Çek Cumhuriyeti’nde doğum yapan kadınlara, işyerleri ilk yıl tam ücretle, ikinci yıl yarım ücretle izin vermektedir. Doğurganlığı kontrol altına almaya büyük önem veren ve başarılı olan Çin Halk Cumhuriyeti bile evlenme yaşını 25’e çıkarmaktan başka zorlayıcı tedbir uygulamamaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti doğurganlığı sınırlayıcı çeşitli politikalar uygulayarak 25 yaşından önce evlenmeyi yasaklamıştır. Bu suretle kadınların doğurganlık süreleri 30 yıldan 20 yıla inmiş olmaktadır.

Advertisement


Leave A Reply