Nüfus Sayımlarının Amaçları

0
Advertisement

Nüfus sayımlarının yapılma amacı nedir? Nüfus sayımlarında neler öğrenilir, neden yapılır, hakkında bilgi.

nufusNüfus Sayımları Neden Yapılır?

Nüfus, sınırları belli bir bölge ya da ülkede belli bir zamanda yaşayan insan sayısına denir.

Nüfusla ilgili bilgiler sayımlarla elde edilir. Bu yüzden nüfusla ilgili bilgilerin elde edilmesi için birinci derecede başvurulan yöntem nüfus sayımlarıdır.

Nüfus sayımları; nüfus miktarı ve artış oranını, çalışanların ve işsizlerin sayısını, çalışan nüfusun sektörlere dağılımını, nüfusun cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımını, okur-yazar sayısını ve öğrenim durumunu saptamak amacıyla yapılır.

İnsanlar çok eski zamanlardan beri nüfus sayımı yapma girişiminde bulunmuşlarsa da modern sayımlar çok yeni bir olaydır. Eski sayımlardan çok azının bugüne aktarılabilmiş olmasının yanı sıra zamanımızda bile birçok ülkede var olan ve sayımlara karşı özellikle askere alma, vergiler vb. korkularla doğmuş olan güvensizlik, genellikle hükümdarlar, krallar tarafından düzenlenen eski sayımların değerini azaltmıştır. Bunun yanında geçmişi M.Ö. 3000’lere kadar giden eski sayımlardan bugün elde bir şey kalmamıştır. Modern sayımlar Fransız ve İngilizlerin kolonilerinden yaptıkları sayımlarla başlamıştır.

Advertisement

İlk periyodik sayımlar, bugün de nüfus hakkında en doğru bilgileri toplamasında başta gelen İskandinav ülkelerinden İsveç’te 1748, Danimarka’da 1769’da yapılmaya başlanmıştır. ABD’de ilk sayım 1790’da İngiltere’de 1801’de Rusya’da 1879’da, Türkiye’de ise 1927’de başlayabilmiştir.


Leave A Reply