Nuh Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Nuh Suresi nedir? Nuh Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Nuh suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Nuh Suresi

Nuh Suresi Hakkında Bilgi

Nuh Suresi;Kuran-ı Kerim’in 71. sûresidir. 28 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Sûre, Nuh Peygamber’den söz ettiği için bu adla bilinir. Sûrede Nuh Peygamber’in ulusunu uyarmak için Tanrı’dan buyruk aldığı, tüm uyarılarına karşın ulusunun doğru yola gitmediği, bu nedenle Tanrı’ya inanan kendisini, anasını, babasını ve evine giren inanmış kişileri bağışlaması için yukarıda bulunduğu anlatılır. Sûre, Nuh Peygamber’den söz etmekle birlikte onun döneminde yaşanan ünlü tufan olayına değinmez. Tufan olayı ile Nuh’ un gemisine özellikle Hud Sûresi ile Müminûn Sûresi’nde değinilir.

Nuh Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Şüphesiz, Biz Nuh’u; “Kavmini, onlara acı bir azap gelmeden evvel uyar” diye kendi kavmine (peygamber olarak) gönderdik.
 • O da dedi ki: “Ey Kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım.”
 • “Allah’a kulluk edin, O’ndan korkun ve bana itaat edin.”
 • “Ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi adı konulmuş bir ecele kadar ertelesin. Elbette Allah’ın eceli geldiği zaman, o ertelenmez. Bir bilmiş olsaydınız.”
 • Dedi ki: “Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip-durdum.”
 • “Fakat davet etmem, bir kaçıştan başkasını arttırmadı.”
 • “Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler.”
 • “Sonra ben onları açık açık davet ettim”.
 • “Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum.”
 • “Dedim ki:  Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü o çok bağışlayıcıdır.’
  (Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin.’
 • Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.’
 • Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?’
 • Halbuki, o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.’
 • Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?’
 • Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?’
 • Allah, sizi (babanız Adem’i) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.)’
 • Sonra sizi yine oraya döndürecek ve kesinlikle sizi (yeniden) çıkaracaktır.’
 • “Allah, yeri sizin için bir yaygı kıldı.”
 • “Öyle ki, onun içinde geniş yollarında gezip-dolaşırsınız, diye.”
 • Nuh: “Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler; mal ve çocukları kendisine ziyandan başka bir şeyi artırmayan kimselere uydular.”
 • “Ve büyük büyük hileli-düzenler kurdular.”
 • “Şöyle dediler: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğus’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın.”
Vedd, Süvâ’, Yeğûs, Ye’ûk ve Nesr, Nûh Peygamber’in kavminin taptığı putların adlarıdır.
 • “Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. (Rabbim!) Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır.”
 • Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah’tan başka yardımcılar bulamadılar.
 • Nûh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!”
 • “Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve kafir kimseler yetiştirirler.”
 • “Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır.”

Advertisement

Leave A Reply