Nükleik Asit Çeşitleri ve Görevleri Nelerdir?

0

Nükleik asit çeşitleri nelerdir ve nükleik asitlerin görevlerinin anlaşılması ile ilgili olarak bilgiler içeren yazımız.

NÜKLEİK ASİT ÇEŞİTLERİ

Advertisement

Nükleik asitler kapsadıkları şeker molekülüne göre Deoksiribonükleik asit ve Ribonükleik asit olmak üzere ikiye ayrılırlar. (DNA ve RNA)

DNA, hücre içinde yönetici molekül, RNA ise, yürütücü molekül grubu olarak görev alır.

NÜKLEİK ASİTLERİN GÖREVLERİNİN ANLAŞILMASI

İlk kez Oswald Avery ve arkadaşlarının (1944) Pneumococcus bakterileri (Zatürre hastalığı etkeni) ile yaptıkları deneyler sonucu, nükleik asitlerin görevleri ile ilgili bilgiler ortaya çıkmıştır. Bu bakterilerin hastalık yapan (kapsüllü) ve hastalık yapmayan (kapsülsüz) iki çeşidinin olması deneylerin temelini oluşturmaktadır.

Advertisement
PNEUMOCOCCUS BAKTERİLERİNİN İKİ FORMU

PNEUMOCOCCUS BAKTERİLERİNİN İKİ FORMU

DENEYLERE GÖRE

1- Kapsüllü olan bakteriler, farelere enjekte edildiğinde hastalık oluşmakta ve hayvanlar ölmektedir.

2- Kapsülsüz olanlar enjekte edildiğinde ise, hastalık görülmemektedir.

3- Avery ve arkadaşları, deneyin bir aşamasında kapsüllü bakterileri ısıtarak parçalamışlar ve elde ettikleri DNA özütünü, kapsülsüz bakterilerin üremekte olduğu kültüre eklemişlerdir. Bir süre sonra, bu kültürden aldıkları örnekleri incelediklerinde, kültürde kapsüllü bakteriler olduğunu görmüşlerdir, ve bu kültürden alınan bakterileri farelere enjekte ettikleri zaman, hayvanların öldüklerini gözlemişlerdir.

O halde: Kapsüllü hücrelerden alınan DNA, kapsülsüz bakterilerden bazılarını değiştirmiş ve kapsüllü duruma getirmiştir.

4- Deneyin bir başka aşamasında, kapsüllü bakterilerin öldürülmesi ile elde edilen, fakat içinde DNA bulunmayan özüt, kapsülsüz bakteri kültürüne eklenmiş ve aynı üreme aşamalarından sonra, farelere verildiğinde, hayvanlarda hastalık izlenmemiştir.

Advertisement

Bu ve benzeri ayrıntılı araştırmalar sonucu, hücrelerde kalıtsal karakterlerin taşınmasının DNA molekülleri tarafından yönetildiği bulunmuştur.

Nükleik asitler, virüsler, bakteriler ve tüm ökaryot hücrelerde yer alırlar.


Leave A Reply