Nümizmatik Nedir, Neyi İnceler? Tarihçesi ve Çalışma Yöntemleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Nümizmatik ne demektir? Nümizmatik bilimi neyi inceler, tarihçesi, çalışma yöntemleri nelerdir? Nümizmatik hakkında bilgi.

eski para

Kaynak : pixabay.com

Nümizmatik

Nümismatik, madeni paraların, kağıt paraların ve diğer para birimlerinin incelenmesi ve toplanmasıdır. Tarihi ve kültürel önemlerinin yanı sıra nadirliklerini ve değerlerini belirlemek için sikkelerin ve para birimlerinin incelenmesini içerir. Nümismatlar antik veya modern sikkelere ya da belirli bölge veya ülkelerin sikkelerine odaklanabilirler.

Nümismatik eşyalar günlük madeni ve kağıt paralardan altın ve gümüş sikkeler, hatıra paraları ve antik sikkeler gibi nadir ve değerli eşyalara kadar çeşitlilik gösterebilir. Nümismatik bir öğenin değerini belirlemek için, öğenin nadirliği, tarihsel önemi, öğenin durumu ve koleksiyoncular arasında öğeye olan talep dahil olmak üzere bir dizi faktör dikkate alınır.

Nümismatik koleksiyonlar birkaç sikke veya para parçasından yüzyılları ve kültürleri kapsayan büyük ve karmaşık koleksiyonlara kadar çeşitlilik gösterebilir. Bazı koleksiyoncular antik Roma sikkeleri veya modern ABD çeyreklikleri gibi belirli bir sikke veya para türüne odaklanırken, diğerleri tüm dünyadan sikkeler toplar.

Nümismatik, kültürel ve tarihi çalışmaların önemli bir parçasıdır, çünkü sikkeler ve para birimleri geçmiş uygarlıkların değerleri ve inançlarının yanı sıra farklı zamanların ve yerlerin ekonomik, politik ve sosyal gelişmeleri hakkında benzersiz bilgiler sunabilir. Aynı zamanda popüler bir hobi ve yatırımdır; birçok meraklı ve koleksiyoncu nümizmatik topluluklara katılır, madeni para gösterilerine ve kongrelerine katılır ve madeni paraların ve para birimlerinin incelenmesine ve toplanmasına adanmış çevrimiçi forumlara ve topluluklara katılır.

Kaynak 2

Nümizmatik; madeni paraların ve madalyaların tarihi ve tanımıyla ilgilenen bilim dalıdır. Paraların ekonomi tarihinin ayrılmaz bir parçası oldukları, kendilerini kullanan insanlara ve iktidara tanıklık ettikleri, politik, ticari, toplumsal, dinsel ve sanatsal akımları yansıttıkları gözönüne alınırsa, nümizmatiğin alanı da son derece genişler. İlk paralar İÖ 6. yüzyılda Anadolu’da Lidya’da ortaya çıktı ve büyük bir hızla üzerlerine basılan damgayla, gerçekliği ve değeri güvence altına alınan bu metal parçaları, Eskiçağ dünyasının her yanında kullanılmaya başlandı. Nümizmatik üzerinde sistemli çalışmalar, 16. yüzyılda başladı. Bu dönemde konunun uzmanları eldeki paraları karşılaştırarak, kataloglar düzenlediler. 18. yüzyılda daha büyük koleksiyonlar kurularak daha düzenli çalışmalara başlandı. 20. yüzyılda para koleksiyonculuğu pul koleksiyonculuğu kadar ilgi gören bir uğraş oldu. Birçok ülkede nümizmatik dernek ve müzeleri kuruldu.

Advertisement

Çeşitli aşamalardan geçen nümizmatik incelemeleri sonucu bulunan para, ait olduğu paralar bütününe yerleştirildikten sonra artık bir tarih belgesi ve geçmiş uygarlıklar üstüne önemli bir bilgi kaynağı olur. Bir paranın, hiç bilinmeyen bir hükümdarını ya da kent adlarını öğrenmede tarihe yardımcı olduğu kuşkusuzdur.

Arkeolojik kazılar sırasında bulunan paralar, ait oldukları kentlerde ilgili tarihlere çürütülmeyecek biçimde vermeleriyle son derece önem kazanırlar. Ayrıca, darphanenin bir kent içindeki yerini bulmayı ve bu kentin tarih, ticaret ve politikadaki rolü konusunda bir yargıya varmayı sağlarlar. Para hazinelerinin incelenmesi, paranın dolaşımı, kentlerin ekonomik durumu, daha çok eski çağlardan başlayarak, krallık ve din adamları tarafından yürütülen bankerlik etkinlikleri konusunda değerli bilgiler verir.


Leave A Reply