Nümizmatik Neyi İnceler?

0

Nümizmatik ne demektir? Nümizmatik bilimi neyi inceler, tarihçesi, çalışma yöntemleri ile ilgili bilgi.

numizmatikNümizmatik; madeni paraların ve madalyaların tarihi ve tanımıyla ilgilenen bilim dalıdır. Paraların ekonomi tarihinin ayrılmaz bir parçası oldukları, kendilerini kullanan insanlara ve iktidara tanıklık ettikleri, politik, ticari, toplumsal, dinsel ve sanatsal akımları yansıttıkları gözönüne alınırsa, nümizmatiğin alanı da son derece genişler. İlk paralar İÖ 6. yüzyılda Anadolu’da Lidya’da ortaya çıktı ve büyük bir hızla üzerlerine basılan damgayla, gerçekliği ve değeri güvence altına alınan bu metal parçaları, Eskiçağ dünyasının her yanında kullanılmaya başlandı. Nümizmatik üzerinde sistemli çalışmalar, 16. yüzyılda başladı. Bu dönemde konunun uzmanları eldeki paraları karşılaştırarak, kataloglar düzenlediler. 18. yüzyılda daha büyük koleksiyonlar kurularak daha düzenli çalışmalara başlandı. 20. yüzyılda para koleksiyonculuğu pul koleksiyonculuğu kadar ilgi gören bir uğraş oldu. Birçok ülkede nümizmatik dernek ve müzeleri kuruldu.

Advertisement

Çeşitli aşamalardan geçen nümizmatik incelemeleri sonucu bulunan para, ait olduğu paralar bütününe yerleştirildikten sonra artık bir tarih belgesi ve geçmiş uygarlıklar üstüne önemli bir bilgi kaynağı olur. Bir paranın, hiç bilinmeyen bir hükümdarını ya da kent adlarını öğrenmede tarihe yardımcı olduğu kuşkusuzdur.

Arkeolojik kazılar sırasında bulunan paralar, ait oldukları kentlerde ilgili tarihlere çürütülmeyecek biçimde vermeleriyle son derece önem kazanırlar. Ayrıca, darphanenin bir kent içindeki yerini bulmayı ve bu kentin tarih, ticaret ve politikadaki rolü konusunda bir yargıya varmayı sağlarlar. Para hazinelerinin incelenmesi, paranın dolaşımı, kentlerin ekonomik durumu, daha çok eski çağlardan başlayarak, krallık ve din adamları tarafından yürütülen bankerlik etkinlikleri konusunda değerli bilgiler verir.


Leave A Reply