Nutuk Nedir? Atatürk Nutuk’un Özellikleri Nelerdir? Hakkında Bilgi

1

Nutuk nedir ve Nutuk’ta neler anlatılır? Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuğunun özellikleri, hakkında bilinmesi gerekenler.

Nutuk Hakkında Bilgi

Nutuk; Büyük Nutuk ve Söylev olarak da bilinir, Atatürk’ün 15-20 Ekim 1927’de Cumhuriyet Halk Fırkası’nın (CHF) II. Kurultay’ında okuduğu uzun söylevdir. Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyetin ilk yıllarının ayrıntılı ve belgelere dayalı geniş bir özeti ve yorumudur.

Nutuk, ülkenin 19 Mayıs 1919’da içinde bulunduğu durumu tanımlayan “Vaziyet ve Manzarayı Umumiye” bölümüyle başlar. Sırasıyla Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcındaki çalışmalar, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas kongreleri, Heyet-i Temsiliye’nin faaliyetleri, Anadolu’daki ayaklanmalar, Misak-ı Milli ve İstanbul’un işgali, Bâbıâli ile ilişkiler, TBMM’nin açılması, Kurtuluş Savaşı’nın aşamaları, uluslararası konferans ve antlaşmalar, Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı anlatılır. İki ciltlik bir kitap oluşturan yapıt “Türk Gençliğine Hitabe” ile sona erer. Kurtuluş Savaşı’nı en sorumlu ağızdan dile getirmesi açısından birincil kaynak özelliği taşır.

Nutuk’ta bağımsızlık politikasının, çağdaş bir ulusun ve cumhuriyetin temel ilkeleri ve daha sonraki politikaların ana hatları sık sık yinelenerek kapsamlı bir program oluşturulur. Tarihsel olayların belgesel anlatımının yanı sıra, olaylar ve kişilerle ilgili yorumlar ve hesaplaşmalar geniş yer tutar. Bağımsızlık ve halka dayanma ilkesi ile çağdaşlaşma hedefi ön plana çıkan düşünsel öğelerdir. İleriye dönük pratik hedef de bu alandaki kazanımların korunmasıdır. En sondaki gençliğe sesleniş bununla ilgilidir. Nutuk’un bir özelliği de özetlenen konuların çok sayıda özgün belgeyle sunulmuş olmasıdır. Bu belgeler, ek bir cilt olarak asıl metni tamamlar. 1927’de eski Türkçeyle ilk basımı yapıldıktan sonra, ikinci basımı 1930’da Latin harfleriyle gerçekleştirilen Nutuk, 1950-59 arasında Türk Devrim Tarihi Enstitüsü’nün çalışmaları ile 3 cilt halinde, sonraki yıllarda da Nutuk ve Söylev adları altında birçok kez yayımlanmıştır.

Esas olarak Türk Kurtuluş Savaşı ve bunu izleyen köklü dönüşümler ve siyasal çalışmalarla ilgili olmasına karşın, bağımsızlık ve çağdaşlaşma gibi evrensel temaları işleyen Nutuk, Türkiye dışında da ilgi çekmiş ve yabancı dillere çevrilmiştir. Son yıllarda Nutuk, Cumhuriyet dönemine ilişkin egemen tarih görüşünün temel kaynağı olması nedeniyle de önem kazanmıştır.


1 Yorum

Leave A Reply