O Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

O harfi, Türkçede bulunan O harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. O Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

O Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

obruk: çukur,

objektif: nesnel,

obur: boğazlı,

od: ateş.

Advertisement

odak: mihrak,

ofis: daire.

oflaz: nefis, enfes, fevkalâde,

oğalamak: ovalamak.

Advertisement

Oğan: Tanrı,

okkalı: 1. büyük. 2. ağır.

okşamak: 1.benzemek. 2.dövmek. 3. övmek,

okul: mektep,

Advertisement

okullu: öğrenci,

okumamış: bilgisiz,

okumuş: okuryazar,

okuntu: davetiye,

Advertisement

okuryazar: okumuş, bilgili, aydın, alim.

okyanus: umman,

olabilirlik: imkân, olanak,

olasılık, ihtimal,

Advertisement

olağan: olabilir,

olası, mümkün, kaabil, muhtemel,

olağanüstü: fevkalâde.

olanak: imkân,

Advertisement

olanaklı: mümkün,

olanaksız: imkânsız,

olanaksızlaştırmak: imkânsızlaştırmak.

olası: 1. mümkün. 2. olabilir. 3. muhtemel,

Advertisement

olay: hadise.

olduğu gibi: aynen, harfiyen,

oldukça: epey, hayli,

oldurmak: yetiştirmek, olgunlaştırmak,

Advertisement

olgu: vaka.

olguculuk: pozitivizm,

olgun: kâmil,

olmuş: ergin,

Advertisement

oluk: kanal.

olumlu: pozitif, müspet, yapıcı.

olumlu bilim: pozitif ilim, müspet ilim.

olumsuz: menfi, negatif,

Advertisement

olur: rıza, muvafakat,

oluşmak: meydana gelmek, teşekkül etmek.

oluşturulmak: şekillendirilmek.

omuzdaş: arkadaş,

Advertisement

onanma: tasvip, tasdik, muvafakat,

onarım: tamirat, tamir,

onay: tasdik, doğrulama,

onaylamak: tasdik etmek,

Advertisement

ondüle: kıvırcık, dalgalı,

ongun: 1. verimli. 2. bayındır.

onmak: şifa bulmak, iyileşmek.

onur: haysiyet, izzetinefis,

Advertisement

özsaygı, onurlandırma: şereflendirme.

onursal: fahri.

onursuz: haysiyetsiz, şerefsiz.

operasyon: ameliyat, işlem,

Advertisement

operatörlük: cerrahlık, dizgicilik, işletmenlik,

oportünizm: fırsatçılık,

oran: nispet,

oranlama: tahmin,

Advertisement

ordövr: çerez, meze.

ordubozan: arabozucu.

organizasyon: düzen, kuruluş, örgüt,

organlar: üyeler,

Advertisement

orjinal: özgün, değişik,

orkinos: tonbalığı,

ormangülü: açalya.

ortaağırlık: ortasıklet.

Advertisement

ortaç: sıfat-fiil.

ortadan kaldırmak: bertaraf etmek,

ortaderi: mezoderm,

ortak: müşterek, iştirakçi,

Advertisement

ortaklaşa: işbirlikli, kolektif, müştereken,

ortakyönetim: koalisyon,

ortalama: vasati,

ortalık: çevre, meydan,

Advertisement

orta mektep: ortaokul,

ortasıklet: ortaağırlık.

orta tedrisat: ortaöğretim,

oşinografi: denizbilim.

Advertisement

otlak: mera.

otoban: hızyolu.

otobiyografi: özgeçmiş,

otomatikman: kendiliğinden,

Advertisement

otorite: yetkili,

oturaklı: ağırbaşlı,

oturmak: ikamet etmek.

oturum: celse,

Advertisement

oturuşmak: yatışmak,

oy: rey.

oyçokluğu: ekseriyet,

oyçokluğuyla: ekseriyetle,

Advertisement

oyma: hâk.

oymak: 1. aşiret, kabile, 2.hakketmek,

oynak: hareketli,

oynatım: vizyon.

Advertisement

oysa: hâlbuki,

oysaki: hâlbuki,

oyulmak: hakkedilmek,

oyun: 1. eğlence. 2. hile, düzen. 3. temsil,

Advertisement

oyunbaz: düzenci,

oyuncu: 1. aktör. 2. aktris,

oyunsal: dramatik,

ozan: şair.

Advertisement

ozanca: şairane.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Leave A Reply