Ö Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

Ö harfi, Türkçede bulunan Ö harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.Ö Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ö Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

öbek: grup, yığın, takım,

öbür: diğer, başka, öteki,

öcü: umacı,

öç: intikam,

Advertisement

ödeme: tediye,

ödenek: tahsilat,

ödenti: aidat,

ödeşme: takas, sayışma,

Advertisement

ödev: 1. vazife. 2. borç. 3.zorunluluk,

ödkesesi: safrakesesi,

ödlek: korkak, yüreksiz,

ödül: mükâfat,

Advertisement

ödün: taviz,

ödünç: borç, veresiye,

öfke: hışım, hiddet,

öğe: eleman, unsur, ilke.

Advertisement

öğrenci: talebe, okullu,

öğrenim: tahsil,

öğretici: 1. didaktik. 2. öğretmen.

öğretim: tahsil, talim, tedrisat.

Advertisement

öğretmen: muallim, mürebbi.

öğün: kez.

öğüt: nasihat,

öğütlemek: nasihat etmek,

Advertisement

öksüz: anası olmayan,

ölçü: miktar.

ölçülü: hesaplı, ölçülmüş,

ölçüsüz: 1. aşırı. 2. vezinsiz,

Advertisement

ölçüt: kıstas,

öldürmek: katletmek,

öldürülen: maktul,

ölgün: solmuş,

Advertisement

ölü: 1. cenaze. 2. müteveffa. 3. mevta. 4. cansız. 5. leş. 6. sönük, güçsüz,

ölümlü: fani.

ölümsüz: ebedi, baki.

ömür: yaşam, hayat,

Advertisement

önad: sıfat.

önce: evvel, başlangıçta, ilkin,

öncesiz: ezeli,

öndelik: avans, peşin,

Advertisement

önder: lider, rehber, şef, başkan.

önem: ehemmiyet.

önemli: mühim, ehemmiyetli,

önemsemek: mühimsemek.

Advertisement

önemsememek: hafifsemek,

öneri: teklif,

önlem: tedbir,

önyargı: peşin hüküm,

Advertisement

ön yüz: cephe,

öpücük: buse.

ören: harabe, virane,

örf: töre.

Advertisement

örfi idare: sıkıyönetim,

örgen: organ, uzuv, üye.

örgü: 1. triko. 2. şebeke. 3.ağ

örgüt: teşkilât,

Advertisement

örme: trikotaj, triko,

örneğin: meselâ,

örnek: numune, biçim, model,

öteki: diğer,

Advertisement

övgü: methiye, iftihar,

öykü: hikâye,

öyleyse: şu hâlde,

öz: esas, halis,

Advertisement

özdeşlik: aynılık,

özdeyiş: vecize.

özel: hususi, has.

özellik: hususiyet,

Advertisement

özellikle: bilhassa,

özen: dikkat, ihtimam, itina,

özendirme: teşvik etmek, kulağına koymak, kızıştırmak.

özenilmiş: özenli, mutena,

Advertisement

özerk: bağımsız, muhtar,

özge: başka,

özgeçmiş: otobiyografi,

özgü: has, mahsus,

Advertisement

özgün: orijinal,

özgür: hür, serbest,

özgürlük: hürriyet,

özlem: hasret.

Advertisement

özleştirme: sadeleştirme, tasfiye,

özlü: veciz,

özlük: mahiyet, zat.

öznel: sübjektif,

Advertisement

özsaygı: onur, izzetinefis,

özür: mazaret, kusur,

özvarlık: nefis,

özverili: fedakâr,

Advertisement

özyapı: karakter,

öz yaşam öyküsü: otobiyografi.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

Advertisement

Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  öbek, deste, grup
  ödünç, borç, istikraz
  öğrenim, maarif, tahsil
  ölümlü, fani
  önder, başçı, lider, rehber
  örme, dantel
  öteki, diğeri
  öykü, hikâye
  özellikle, hususen, hususile
  özgün, asıl, orijinal

Leave A Reply