Ö Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0

Ö harfi, Türkçede bulunan Ö harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.Ö Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ö Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

öbek: grup, yığın, takım,

öbür: diğer, başka, öteki,

öcü: umacı,

öç: intikam,

ödeme: tediye,

ödenek: tahsilat,

ödenti: aidat,

ödeşme: takas, sayışma,

ödev: 1. vazife. 2. borç. 3.zorunluluk,

ödkesesi: safrakesesi,

ödlek: korkak, yüreksiz,

ödül: mükâfat,

ödün: taviz,

ödünç: borç, veresiye,

öfke: hışım, hiddet,

öğe: eleman, unsur, ilke.

öğrenci: talebe, okullu,

öğrenim: tahsil,

öğretici: 1. didaktik. 2. öğretmen.

öğretim: tahsil, talim, tedrisat.

öğretmen: muallim, mürebbi.

öğün: kez.

öğüt: nasihat,

öğütlemek: nasihat etmek,

öksüz: anası olmayan,

ölçü: miktar.

ölçülü: hesaplı, ölçülmüş,

ölçüsüz: 1. aşırı. 2. vezinsiz,

ölçüt: kıstas,

öldürmek: katletmek,

öldürülen: maktul,

ölgün: solmuş,

ölü: 1. cenaze. 2. müteveffa. 3. mevta. 4. cansız. 5. leş. 6. sönük, güçsüz,

ölümlü: fani.

ölümsüz: ebedi, baki.

ömür: yaşam, hayat,

önad: sıfat.

önce: evvel, başlangıçta, ilkin,

öncesiz: ezeli,

öndelik: avans, peşin,

önder: lider, rehber, şef, başkan.

önem: ehemmiyet.

önemli: mühim, ehemmiyetli,

önemsemek: mühimsemek.

önemsememek: hafifsemek,

öneri: teklif,

önlem: tedbir,

önyargı: peşin hüküm,

ön yüz: cephe,

öpücük: buse.

ören: harabe, virane,

örf: töre.

örfi idare: sıkıyönetim,

örgen: organ, uzuv, üye.

örgü: 1. triko. 2. şebeke. 3.ağ

örgüt: teşkilât,

örme: trikotaj, triko,

örneğin: meselâ,

örnek: numune, biçim, model,

öteki: diğer,

övgü: methiye, iftihar,

öykü: hikâye,

öyleyse: şu hâlde,

öz: esas, halis,

özdeşlik: aynılık,

özdeyiş: vecize.

özel: hususi, has.

özellik: hususiyet,

özellikle: bilhassa,

özen: dikkat, ihtimam, itina,

özendirme: teşvik etmek, kulağına koymak, kızıştırmak.

özenilmiş: özenli, mutena,

özerk: bağımsız, muhtar,

özge: başka,

özgeçmiş: otobiyografi,

özgü: has, mahsus,

özgün: orijinal,

özgür: hür, serbest,

özgürlük: hürriyet,

özlem: hasret.

özleştirme: sadeleştirme, tasfiye,

özlü: veciz,

özlük: mahiyet, zat.

öznel: sübjektif,

özsaygı: onur, izzetinefis,

özür: mazaret, kusur,

özvarlık: nefis,

özverili: fedakâr,

özyapı: karakter,

öz yaşam öyküsü: otobiyografi.

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  öbek, deste, grup
  ödünç, borç, istikraz
  öğrenim, maarif, tahsil
  ölümlü, fani
  önder, başçı, lider, rehber
  örme, dantel
  öteki, diğeri
  öykü, hikâye
  özellikle, hususen, hususile
  özgün, asıl, orijinal

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?