Ö Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

Ö harfi, Türkçede bulunan Ö harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

öbür: 1. beri. 2. yakındaki,

ödlek: cesur, yürekli,

ödül: ceza.

ödünç: peşin,

öfkeli: sakin,

öğmek: yermek,

öğrenmek: unutmak,

öksüz: analı babalı,

ölçülü: aşırı.

ölçüsüz: hesaplı, mutedil,

ölgün: diri, canlı, taze.

ölmek: yaşamak,

ölü: diri.

ölüm: yaşam,

ölümsüz: 1. fani. 2. ebedi,

ön: arka.

önemli: ehemmiyetli,

önce: sonra, arkasından,

öncel: ardıl.

önemsiz: mühim,

ören: bayındır,

örmek: sökmek,

örtmek: açmak,

örtük: açık.

övgü: yergi.

övmek: yermek, aşağılamak, kötülemek,

övünç: utanç,

öz: üvey, uydurma, katışık,

özdeş: ayrı, farklı, seçik,

özel: genel, umumi,

özenli: dikkatsiz,

özgeci: bencil,

özgün: sıradan, bayağı,

özgür: tutsak, bağımlı,

öznel: nesnel.

özürlü: kusursuz, pürüzsüz, sağlam.


Leave A Reply