O – Ö Harfiyle Başlayan Eşyalar

0
Advertisement

Hangi eşyalar O – Ö harfi ile başlar? O – Ö harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi O – Ö olan eşyalar nelerdir?

O - Ö ile başlayan eşyalar

O – Ö Harfiyle Başlayan Eşyalar

O HARFİ

Obua: Orkestrada yer alan çift kamışlı, tahtadan yapılmış üflemeli çalgı.

Ocak: Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer

Odyometre: İşitme organı ve sisteminin niteliklerini değerlendiren, işitmeyi ölçen araç.

Advertisement

Odun: Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç

Oje: Türlü renklerde tırnak cilası

Ok: Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk.

Oklava: Hamur açmakta kullanılan, silindir biçiminde, uzunca, ince değnek

Advertisement

Olta: Balık avlamada kullanılan, ucuna çengelli iğne takılı, çoğunlukla naylon tellerden veya at kuyruğu kılından yapılmış iplik

Omnibüs: Şehirlerde yolcu taşıyan atlı araba

Orak: Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı

Org: Klavyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı

Advertisement

Otağ: Büyük ve süslü çadır, çerge.

Otobüs: Yolcu taşıyan, motorlu büyük taşıt.

Otomobil: Motorlu, dört tekerlekli kara taşıtı

Oturak: Alçak iskemle

Advertisement

Oya: Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel

Oyuncak: Oyun aracı

Ö HARFİ

Öreke: Eğrilmekte olan yün, keten vb. şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek.

Örs: Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç

Advertisement

Örtü: Örtmek için kullanılan şey

ALFABETİK EŞYA LİSTESİ

ABCÇDEFGHI / İJKLMNO / ÖPRSŞTU / ÜVYZ


Yorum yapılmamış

    • Vallahi Çok yararlı bir şeymiş Vallaha çok güzel bir şeymiş çok yararlı Vallahi çok güzel bir şeymiş çok yararlı Vallahi çok güzel bir şeymiş

Leave A Reply