Oba Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Oba ne anlama gelir? Oba kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Advertisement

Oba Nedir? – Sözlük Anlamı

1. Göçebelerin konak yeri
2. Bu yerde konaklayan göçebe halk veya aile
3. Genellikle bölmeli göçebe çadırı
Oğuzların toplumsal örgütlenmesinde aileden sonra gelen ve birbiriyle akraba birkaç aileden oluşan küçük topluluktur. Yayla ve kışlakta konaklanılan yer ile büyük, uzun ve bölmeli göçebe çadırı da bu adla anılır.
Genellikle her oba bağlı olduğu aşiret ya da boyla birlikte yaşardı. Çeşitli nedenlerle kendi boyundan ayrılıp başka bir boya katılan obalara da rastlanırdı.
Yerleşik yaşama geçmiş ve köyler kurmuş Oğuzlarda ise oba mahalle anlamında kullanılmıştır. Bu da bir köyün birkaç obadan oluştuğu anlamına gelir. Osmanlı döneminde Anadolu’da yaşayan göçebe, yarı göçebe ve yerleşik Oğuz boylarının kaç obaya ayrıldığı, her obada ne kadar insan yaşadığı “tahrir defterleri”nde kayıtlıdır. Bunlardan her obanın ayn bir adı bulunduğu ve bu adların birçoğunun daha sonra kurulan köylere de verildiği anlaşılmaktadır.
Obanın başı olan kimse

Leave A Reply