Obi Irmağı Nerededir?

0
Advertisement

Rusya’da bulunan Obi Irmağı hakkında kısa bilgi.

Obi Irmağı

Obi Irmağı

Obi Irmağı, Rusya’da ırmak. Uzunluğu 3.690 km, akaçlama havzası 2.926.700 km2. İrtiş Irmağı ile uzunluğu 5.569 km. Ülkenin üçüncü büyük ırmağıdır. Altay Dağları’n dan doğar, sürekli kuzeybatı doğrultusunda akar. Batı Sibirya Ovası’nı aşarak Obi Körfezi’ne dökülür. Orta kesimlerinde yoğun bataklık alanları geçer, 2.700 km’den sonra kutup bölgesinde çok sayıda kollara ayrılarak çentikler oluşturur.

Tom, Çulim, Ket, sağdan; İrtiş, soldan aldığı başlıca kollardır. Yılın başındaki aylarda donan ırmak, önemli bir hidroelektrik güç, İrtiş Irmağı ile birlikte Batı Sibirya’nın karaiçi suyolu ağıdır (2.753 km).


Leave A Reply