Obruk Platosu Nerededir? Hakkında Bilgi

0

Obruk Platosu nerededir? Obruk platosunun özellikleri, konumu, içinde yer alan obruklar, isimleri, Obruk Platosu hakkında bilgi.

Advertisement

Obruk Platosu

Obruk Platosu; İç Anadolu Bölgesi’nde platodur. Tuz Gölü havzası ile güneydeki Konya Ovasını birbirinden ayırır. Yüksekliği 1.100-1.200 m arasında değişen platonun hafif dalgalı bir görünümü vardır. Üzerinde, Konya’nın kuzeyindeki Bozdağ (1.947 m) gibi dar ve sürekli sırtlar biçiminde uzanan eski bir temele ait kıvrımlı kalıntılar görülür. Plato yüzeyinin büyük bir bölümü Pliyosen Bölümde (y. 7-2,5 milyon yıl önce) oluşmuş göl depolarına ait kalkerlerle kaplıdır. Bu geniş kalkerli alanda çeşitli karstik yüzey şekillerine rastlanır.

Obruk Platosu Obrukları

Bunlar arasında en yaygın olanı platoya adını veren obruk adlı doğal kuyulardır. Çoğu kuru olan bu obruklardan bazılarının içinde göl vardır. Bunların en önemlisi, Konya kentinin yaklaşık 70 km kuzeydoğusunda yer alan Obruk bucak merkezinin 4 km kadar kuzeyindeki obruktur. Obruk ya da Kızören Obruğu adlarıyla anılan ve kenarları bir kuyuyu andırır biçimde dik olan bu obruğun ağız kesiminden 20-25 m aşağıda bir göl yer alır. Çevresi 720 m, çapı 228 m olan ve yeraltı sularıyla beslenen bu obruk gölünün derinliği 145 m’dir. Oldukça kurak olan yörede tatlı sularıyla önemli bir içme suyu kaynağı oluşturan ve Obruk Gölü adıyla anılan bu gölün kıyısında bir pompa istasyonu vardır.

Obruk Platosu Nerededir?

Obruk Platosunda yer alan öteki obruklar Obruk Gölünün 25 km kadar güneydoğusunda bir küme oluşturur. Bu kümenin en kuzeyindeki obruk, içinde göl olmayan Kuruobruk’tur. Bu obruğun yaklaşık 4 km güneydoğusunda Meyil (Mehil) Obruğu yer alır. Bu obruğun içinde de pek derin olmayan bir göl vardır. Bu kümenin en ilginç obruğu, içbükey yamaçları alt kesimde birden dikleşen ve yörede Çıralının Deniz Obruğu olarak da bilinen Çıralı Obruğudur. Obruğun içinde çapı 200 m kadar olan gölün su yüzeyi ile obruğun üst kenarı arasında 60 m düzey farkı vardır. Sularında balık yaşayan bu obruk gölünün kıyısına doğru alçalan yamaçlarda bazı mağaralar görülür. Bu kümede yer alan ve içinde göl bulunan bir başka obruk da Karain Obruğudur. Kuru obrukların başlıcaları ise Potur Obruğu, Akobruk, Kangallıobruk, Kızılobruk, Çifte Obruklar ve Celal Obruğu adıyla da anılan Derindoruk’tur.

Advertisement

Doğal bitki örtüsü step görünümünde olan Obruk Platosu önemli bir hayvancılık alanıdır. Platoda hayvancılıkla uğraşanların yararlandığı yaylalar vardır. Bunlardan en önemlileri Dikmen, Meyil, Badrik, Büyük ve Küçük Çıralı yaylalarıdır. Nevşehir’i Aksaray üzerinden Konya’ya bağlayan yol Obruk Platosundan, Ankara’yı Konya’ya bağlayan yol da, Altınekin (Zıvarık) Ovası ile Konya Ovası arasında bu platonun batı ucundan geçer.


Leave A Reply