OCDE Nedir? Hakkında Bilgi

0

OCDE (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) Nedir? OCDE kuruluşu, amacı, özellikleri, tarihi hakkında bilgi.

oecdOECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü); İngilizcesi: Organization for Economie Coopération and Development.

Advertisement

Ekonomi, alanında işbirliği sağlayan ve 1960’ta kurulan örgüt. Merkezi Paris’tedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın yıkılmış ekonomisinin toparlanması için Marshal Planı çerçevesinde kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (OEEC), ABD ve Kanada’ nın da katılmasıyla aldığı yeni ad. Başlangıçta 20 üyesi varken günümüzde bu sayı 24’e ulaştı: Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Finlandiya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Türkiye, Kanada, ABD, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda. Amacı, üye ülkelerin ekonomide uyguladıkları politikaları özendirerek koordine etmek, ekonomilerde gelişme sağlayıcı projeleri desteklemek, geri kalmış ülkelerin yaşam düzeylerinin yükselmesine yardımcı olmak, işsizliğin önlenmesine çalışmak ve dünya ticaretinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Örgüte 1961’de üye olan Türkiye, örgütle ilişkilerini Paris’te bir sürekli yetkili kurulla yürütür. OECD’nin organlarından Konsey, üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşur. Ancak en önemli görevi, Sekreterlik üstlenmiştir. Sekreterlik birçok uzmanın yardımıyla üye ülkelerin ekonomilerinin durumu üzerine yıllık rapolarla Avrupa’nın ekonomik sorunlarına ilişkin incelemeler yayımlayarak önemli bir görevi yerine getirir. Ayrıca yine genel sekretere bağlı olarak; Ekonomi, Politika, Ekonomi Gelişme ve İngeleme, Çevre Sorunları, Teknik işbirliği, Kalkınma Yardımı, Ticaret, Maliye ve Vergi Konuları, Bilimsel ve Teknolojik Politika, Eğitim, insangücü ve Sosyal İşler, Sanayi, Enerji, Petrol, Tarım, Balıkçılık komiteleri gibi ikincil organlar vardır. Bunların dışında Gelişme Merkezi, Nükleer Enerji Ajansı, Eğitim Araştırma Buluş Merkezi, Özel Programlar Bölümü, Ödemeler, sigorta, denizcilik, mali piyasa ve turizm alanlarında da çalışmalar yapmaktadır.


Leave A Reply