Odeion Nedir? Hakkında Bilgi

0

Odeion nedir, nerededir? Odeionların özellikleri, Antik Yunan ve Roma’da odeion mimarisi, eserleri, tarihçesi hakkında bilgi.

Odeion

Odeion; (Yunancada “şarkı söylenen yer”), Eski Yunan’da ve Roma’da müzikçilerin ve hatiplerin becerilerini sergilediği ya da yarıştığı, üstü örtülü bir tür küçük tiyatro yapısıdır. Odeion’lar, Antik Çağdaki çalgıların sesinin büyük açık hava tiyatrolarında rahatça duyulamaması nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Yunan biyografi yazarı Plutarkhos’a göre ilk odeion İÖ 435’te Perikles tarafından Atina’da yaptırılmıştı. Dionysos Tiyatrosu’ nun yanındaki bu yapıda konserler verilirdi. Dörtgen planı ve sivri çatısıyla bu yapı kendinden sonrakilerden ayrılır. Romalı mimarlık kuramcısı Vitruvius bu odeion’un İÖ 1. yüzyılda Mithradates’le yapılan savaşlar sırasında yandığını belirtir.

Odeion Nerededir?

Yunanlı düşünür Herodes Atticos İS 161’de Akropolis’in yanında karısı Regilla’ nın adına yeni bir odeion yaptırdı. Planı Dionysos Tiyatrosu gibi yarım daire biçiminde olan bu odeion sütunlu bir yolla tiyatroya bağlanıyordu. Otuz üç sıralı oturma yerine yaklaşık 6 bin izleyici sığıyordu. Müzikçilerin olduğu yerin üstü büyük olasılıkla kapalıydı. Restore edilen bu yapı hâlâ kullanılmaktadır. Korinthos’ta bulunan bir başka odeion’u da Herodes Atticos yaptırmıştır. Roma döneminde de birçok kentte odeion’lar yapılmış, hem toplantı hem de konser ve yarışma salonu olarak kullanılmıştır.


Leave A Reply