Ödemiş Nerededir?

0

Ödemiş nerededir? Ödemiş hangi ilimize bağlıdır? Ödemiş ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

ÖdemişÖdemiş; İzmir ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 4 bucağı (Bademli, Birgi, Kaymakçı, Ovakent), 78 köyü vardır. İlin doğusunda; doğudan Kiraz, batıdan Bayındır ve Tire, güneyden Beydağ ve Aydın’ın Sultanhisar, kuzeyden Manisa’nın Salihli ve Ahmetli ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

İlçe toprakları, büyük dağ ve tepelerle kaplıdır. Kuzeyde, Bozdağlar üzerinde Gökbel Tepe (1.148 m); güneyde, Aydın Dağları üzerinde Hacetdede Tepesi (1.813 m) en önemli yükseltilerdir. Kuzey ve güneyde uzanan dağlık kütlelerin ortasında Küçük Menderes çöküntü alanı görülür. Çöküntü hendeğinin ortasından, doğu-batı doğrultusunda akan Küçük Menderes Irmağı’nın iki yanında ırmağın taşıdığı alüvyonla kaplı geniş bir ova uzanır. İlçenin adıyla anılan ova, kuzeye doğru biraz daha genişler. Sulamada yararlanılan Küçük Menderes, ovada büklümler çizerek yavaşça akar. Güney ve kuzeydeki dağlardan doğan küçük sular da Küçük Menderes’e katılır. Akdeniz iklimi egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 17°C, yağış tutarı 650-70 mm’dir. Dağların fazla yüksek olmayan yamaçlarında Akdeniz çalı türleri (maki), daha yükseklerde kızılçam ve meşe ağaçlarından oluşan ormanlar görülür. Ödemiş Ovası, tarımsal üretim açısından önemlidir. Patates, buğday, arpa, bakla, pamuk, soğan, üzüm, mandalina, incir, başlıca ürünlerdir. Dağlarda koyun ve keçi, ovada sığır beslenir. Besi hayvancılığı, süt inekçiliği son yıllarda gelişmektedir. İlçe merkezinde zeytinyağı ve sabun fabrikaları, dokuma ve çırçır fabrikaları vb küçük ölçekli endüstri kuruluşları vardır. Cıva, başlıca yeraltı kaynağıdır. Aydınoğlu Camisi, Karahasan Camisi, Mehmet Bey Türbesi, İmambirgi Medresesi, Çakır ağa Konağı, vb tarihsel eserler vardır.

Küçük Menderes Ovası’nın kuzeyinde, Bayındır ile Kiraz ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 13 m yükseltide kurul olan ilçe merkezi, il merkezine 122 km uzaklıktadır. İlçeden demiryolu geçer.


Leave A Reply