Oder Neisse Hattı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Oder Neisse Hattı nerededir, hangi ülkelerin sınırıdır? Oder Neisse Hattı uzunluğu, tarihçesi ve özellikleri hakkında bilgi.

Oder Neisse Hattı

Oder Neisse Hattı; II. Dünya Savaşı’nın sonunda Müttefiklerce çizilen Polonya-Almanya sınırıdır. Bu sınırla Alman topraklarının önemli bir bölümünün Polonya’ya bırakılması Batı Almanya ile Sovyet bloku arasında 15 yıl süren tartışmalara yol açmıştır.

Yalta Konferansı’nda (Şubat 1945) üç büyük Müttefik devlet (İngiltere, SSCB ve ABD) Polonya’nın SSCB ile sınırını batıya doğru, yaklaşık Curzon Hattı’na kadar çekmeyi kararlaştırdı. Bu düzenlemenin Polonya için yol açtığı toprak kaybı ise batıdaki sınırın Almanya’nın zararına olarak batı yönünde kaydırılmasıyla karşılandı.

Yeni Sınırın Belirlenmesi

Ama yeni sınırın tam olarak nereden geçeceği konusunda Batılı Müttefikler ile SSCB arasında anlaşmazlık çıktı. SSCB Baltık Denizindeki Swinoujscie’den güneye doğru uzanarak Szczecin’in batısından geçen, daha sonra Frankfurt’un güneyinde Neisse (Nysa Luzycka) Irmağı ile birleştiği noktaya kadar Oder Irmağını (Odra) izleyen, ardından Neisse Irmağı boyunca Zittau yakınındaki Çekoslovakya sınırına kadar uzanan Oder-Neisse Hattı’nın sınır kabul edilmesini istedi. ABD ile İngiltere ise böyle bir düzenlemenin yalnızca çok sayıda Almanın yer değiştirmesine yol açmakla kalmayacağını, aynı zamanda gelecekte Almanya’yı kayıplarını geri istemeye yönelteceğini, böylece kalıcı bir barışın kurulmasını önleyeceğini öne sürdü. Onların önerdiği sınır çizgisi Oder Irmağı boyunca uzanıyor; sonra Wroclaw (Breslau) ile Opole arasındaki bir noktada Oder ile birleşen bir başka Neisse Irmağını (Glatzer Neisse ya da Nysa Klodzka) izliyordu. Anlaşmazlık nedeniyle Almanya-Polonya sının konusunda Yalta’ da bir karara varılamadı.

Potsdam Konferansı

Temmuz-Ağustos 1945’te Potsdam Konferansı toplandığında, Sovyet ordusu Oder-Neisse Hattı’nın doğusundaki bütün toprakları işgal etmiş ve bu bölgede Sovyet yanlısı geçici bir Polonya yönetimi oluşturmuş bulunuyordu. ABD ve İngiltere bu tek yanlı hareketi şiddetle protesto etmekle birlikte oldubittiyi kabul ederek, SSCB’ye bırakılan Doğu Prusya’nın kuzey kesimi dışında, Oder-Neisse Hattı’nın doğusundaki bütün bölgenin Polonya’nın denetimine verilmesini onayladı. Potsdam Konferansı’nda ayrıca bölgedeki Almanların Polonyalılarca Almanya’ya gönderilmesine izin verildi. Ama Polonya-Almanya sınırının nihai olarak gelecekte toplanacak bir barış konferansında çizilmesi kararlaştırıldı.

Advertisement

Doğu Almanya 6 Temmuz 1950’de Polonya ile Zgorzelec’te (1945’ten önce Görlitz’in bir parçası) Oder-Neisse Hattı’nı kalıcı sınır kabul eden bir antlaşma imzaladı. Batı Almanya ise bu sınırın yalnızca geçici yönetsel bir sınır olduğunu ve yapılacak bir barış antlaşmasında gözden geçirilebileceğini savundu. Bu sorunu iki Alman devletinin birleştirilmesi sorunuyla birlikte ele alarak 1970’e değin söz konusu hattı sınır olarak onaylamayı reddetti. Ama bu tarihte, Doğu Avrupa devletleri ile olan ilişkilerini düzeltme politikasının uzantısı olarak SSCB (12 Ağustos 1970), ardından da Polonya (7 Aralık 1970) ile antlaşmalar imzaladı ve Oder-Neisse Hattı’nı Polonya’nın yasal ve dokunulmaz sınırı olarak kabul etti. İki Almanya’nın birleşmesini sağlayan görüşmeler sırasında bu tanıma teyit edildi.


Leave A Reply