Odysseia Destanı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Dünyaca ünlü Yunanlı şair Homeros tarafından İlyeda destanının devamı olan odysseia destanı ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız.

odysseia

M.Ö. IX. yüzyılda yaşadığı sanılan ünlü Eski Yunanlı şair Homeros’un «İlyada» destanının devamıdır. Vezinli, kafiyesiz bir nazım şekliyle yazılmıştır. «Heksametron» denilen altı ayaklı, vurgulu hece düzenine göre aruz veznini andıran ritimli bir vezin kullanılmıştır.

Homeros, bu eserini yirmi dört bölüm üzerine kurmuştur. Troia (Truva) Savaşı’ndan sonra, yurduna dönmekte olan Yunan krallarından Odysseos’un başından geçenleri anlatır, bu arada zamanın yaşayışı, insanların ahlakları, gelenekleri üzerinde de durur.

Destanın konusu kısaca şudur: Odysseos’u, nemflerden (su perilerinden) Kalypso Ogygia adasında alıkoymuştur. O, adada Kalypso’yla bulunurken beri yanda, İthaka’da çok şey olur. Odysseos’un kendisine bağlı karısı Penelope, Troia savaşlarının kazanılması, eşinin dönmesi şerefine bir şölen verir. Bu şölene gelenler, yalan haberlerle Penelope’yi kandırmaya çalışırlar. Hele Odysseos’un öldüğünü söyleyerek kendisiyle evlenmek isteyenler pek çoktur. Genç kadın kendini bunlardan zor korur. Oğlu Telemakhos, artık koskoca bir delikanlı olmuştur.

Advertisement

Anasını güç durumdan kurtarmak, babasını bulmak için yola çıkar. Odysseos da Kalypso’nun yanından kendini kurtarmıştır. Gemisiyle denizlere açılırsa da fırtınaya yakalanır, gemi batar. Faiak’ların ülkesine düşer. Bu ülkenin kralının Nausikaa adında gayet güzel bir kızı vardır. Kral Alkinoos, Odysseos’u iyice ağırlar. Başından geçen her şeyi Alkinoos’a anlatan Odysseos, Kyklop’u nasıl öldürdüğünü de saklamaz. Bu arada Telemakhos’un da başına birçok dert açılmıştır. Kalypso’nun adasına uğramış, oraya kral yapılmak istenmiştir. Akıl hocası Nestor’un bilgili öğütleri sayesinde kendini kurtarır. Destanın sonunda Odysseos, İthaka’ya döner. Karısını elinden almak isteyenleri öldürür.


Leave A Reply