Odysseus Kimdir?

0

Odysseus Kimdir? Odysseus destanı, mitolojideki yeri, özellikleri, hakkında bilgi.

OdysseusOdysseus; Lat. Ulyssus. Homeros’ un Odysseia destanının yiğit-insan kahramanı; destan kişisi olmanın yam sıra insanlığın doğayla savaşmı simgeleyen akıl, irade bileşimi. Kimliği; her zaman düşünerek bulan, gerektiği zaman küçük yalan düzenlerle işini yürütmesini bilen kurnazlığını belirtir. Direnişi doğanın en büyük güçlerinden birini, denizi alt etmeye yöneliktir.

Poseidon; Yunan insanlarının düşman saydıkları denizi simgeler. Böylece Odysseus; çağımızın büyük keşiflerine yol açan arayıcı, bulucu, yaratıcı zekâyı da simgeler. Bu kafa üstünlüğünün yanı sıra Odysseus, bedence de üstündür. Güzel ve güçlüdür, kadınların ilgisini çeker, ilkçağın insan ülküsüdür. Tarihsel kişiliği, İthake (İthaka) kralı Leartes’in Antikleia ile birleşmesinden doğmuş oğula bağlanır. Dedesi Autolykos’un avına katılmış, o avdaki bacak yarası yıllar sonra yurduna dönünce dadısı tarafından tanınmıştır. Eurytos’un ünlü yayıyla da karısına aday kişileri bir bir haklayacaktır. İkarios kızı Penelopeia ile evlenmiştir. Helena’nın seçeceği kişiye arka olmak için bütün adaylara ant içirerek sonradan Troya seferine yol açan da Odysseus’dur. Troya önündeki on yıllık savaş süresi boyunca Odysseus’un hem savaşçı, ordu komutanı, hem danışman, elçi, arabulucu olarak oynadığı rol, gösterdiği canlılık ve atılganlık anlatmakla bitmez. Tahta at düzeni de onun kafasından çıkacaktır. Odysseus’ un yurduna dönüp tahtına kavuştuktan sonra ne yaptığı Odysseia destanında bildirilmez. Çünkü mutlu insanın dramı öne geçemez; asıl işlenmesi gereken konular, henüz çözülmemiş sorunlar amacına ulaşamamış insanların serüvenleridir.


Leave A Reply