OECD Nedir? Kuruluş Amacı, Özellikleri ve Örgüt Hakkında Bilgi

0
Advertisement

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) Nedir? OECD kuruluşu, amacı, özellikleri, tarihi hakkında bilgi.

OECD Logo

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü); İngilizcesi: Organization for Economie Coopération and Development. Ekonomi, alanında işbirliği sağlayan ve 1960’ta kurulan örgüt. Merkezi Paris’tedir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın yıkılmış ekonomisinin toparlanması için Marshall Planı çerçevesinde kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (OEEC), ABD ve Kanada’nın da katılmasıyla aldığı yeni ad. Başlangıçta 20 üyesi varken günümüzde bu sayı 24’e ulaştı: Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Finlandiya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Türkiye, Kanada, ABD, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda. Amacı, üye ülkelerin ekonomide uyguladıkları politikaları özendirerek koordine etmek, ekonomilerde gelişme sağlayıcı projeleri desteklemek, geri kalmış ülkelerin yaşam düzeylerinin yükselmesine yardımcı olmak, işsizliğin önlenmesine çalışmak ve dünya ticaretinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Örgüte 1961’de üye olan Türkiye, örgütle ilişkilerini Paris’te bir sürekli yetkili kurulla yürütür. OECD’nin organlarından Konsey, üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşur. Ancak en önemli görevi, Sekreterlik üstlenmiştir. Sekreterlik birçok uzmanın yardımıyla üye ülkelerin ekonomilerinin durumu üzerine yıllık rapolarla Avrupa’nın ekonomik sorunlarına ilişkin incelemeler yayımlayarak önemli bir görevi yerine getirir. Ayrıca yine genel sekretere bağlı olarak; Ekonomi, Politika, Ekonomi Gelişme ve İngeleme, Çevre Sorunları, Teknik işbirliği, Kalkınma Yardımı, Ticaret, Maliye ve Vergi Konuları, Bilimsel ve Teknolojik Politika, Eğitim, insangücü ve Sosyal İşler, Sanayi, Enerji, Petrol, Tarım, Balıkçılık komiteleri gibi ikincil organlar vardır. Bunların dışında Gelişme Merkezi, Nükleer Enerji Ajansı, Eğitim Araştırma Buluş Merkezi, Özel Programlar Bölümü, Ödemeler, sigorta, denizcilik, mali piyasa ve turizm alanlarında da çalışmalar yapmaktadır.

Orta Avrupa’ya Genişleme

1989 devrimlerinden sonra OECD, Orta Avrupa ülkelerine (özellikle Visegrad Grubu’na) piyasa ekonomisi reformlarını hazırlamaları için yardım etmeye başladı. 1990’da Geçiş Halindeki Avrupa Ekonomileri ile İşbirliği Merkezi (şimdi yerini Üye Olmayanlarla İşbirliği Merkezi aldı) oluşturuldu ve 1991’de Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya’nın yararına “Geçişteki Ortaklar” programı başlatıldı. Bu program, bu ülkeler için bir üyelik seçeneği de içeriyordu. Bunun sonucunda Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ile Meksika ve Güney Kore 1994 ve 2000 yılları arasında OECD üyesi oldular.

Advertisement

Üye Ülkeler

Şu anda 38 OECD üyesi var. Bu 38 ülkeden Kolombiya, Meksika, Türkiye ve Kosta Rika Dünya Bankası tarafından üst orta gelirli ekonomiler olarak tanımlanmaktadır. Kalan üyeler yüksek gelirli ekonomiler olarak tanımlanıyor.


Leave A Reply