Öğrenmeyi Etkileyen Dış Faktörler

0

Öğrenmeyi etkileyen dış faktörler nelerdir? Öğrenmeyi etkileyen dış faktörlerin maddeler halinde kısaca açıklandığı sayfamız.

Öğrenme

Advertisement

Öğrenmeyi Etkileyen Dış Faktörler

1. Haftanın günleri ve günün saatleri

Öğrencilerin genel uyarılmışlık halini etkileyen dolayısıyla öğrenmelerini hızlandıran veya yavaşlatan önemli dış faktörlerden birisi haftanın günleri ve günün saatleridir. Haftanın ilk günü hafta sonu gevşekliğinin atılacağı ve konsantrenin oluşacağı gün olduğu için, yine haftanın son gününün haftanın yorgunluğu biriktiği gün olduğu için hem öğretmenin hem öğrencinin dolayısıyla da öğrenmenin verimsiz olabileceği gün olarak bilinmektedir. Günün ilk ve son saatleri de uyanıklık halinin azaldığı saatler olarak bilinmektedir. Bu nedenle haftalık ders çizelgelerinin hazırlanması sırasında bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir. İlkokullarda bu durum ile ilgili farklı uygulamalara yer verilmiştir. Örneğin, günün ilk on dakikasının günlük olaylar üzerine konuşmaya, günün son saatlerinin serbest etkinlik gibi derslere yer vermek gibi..

2. Hazırbulunuşluk

Öğrencinin bir bilgi ya da beceriyi öğrenmesi için sahip olması gereken yeterlilikler bulunması gerekir. Bu nedenle öğretmenler öğretim yılı başında veya derslerin başlangıcında öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini kontrol ederek derse başlamaları gerekmektedir.

3. Yoksunluk

Bireyin öğrenmesini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden birisi de belirli bir olgunluğa ulaştığında yeterli miktarda uygun uyarıcıların verilmemiş olmasıdır. Örneğin, sınıf içi öğrenme sırasında öğrencilerin öğrenmesi gereken kavram ile ilgili öğretmenlerin yeterli miktarda olumlu ve olumsuz örnekleri sunması gerekir. Bu durum gerçekleşmediğinde kavram yanılgıları ortaya çıkabilmektedir.

4. Hava durumu

Öğrencilerin dikkatlerinin öğrenme birimi üzerinde toplanması, elverişli bir öğrenme ortamının oluşturulmasında hava şartları da önemli bir dış faktördür. Sınıflarda hava sıcaklığının yüksek olması veya düşük olması öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir.

Advertisement

5. Işık ve gürültü

Öğrenme ortamlarındaki ışık ve gürültü miktarı da öğrenmeyi etkilemektedir. Işık miktarının uygun olması ve uygun yönden gelmesi öğrenmeyi de desteklerken, yetersiz ışık veya yanlış taraftan gelen ışık öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir. Öğrenme ortamındaki gürültü de öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir.

6. Psikolojik ortam

İyi bir öğrenme, fiziki açıdan öğrenme ortamının uygun hale getirilmesinin yanında güdülenme, yorgunluk, dikkat gibi psikolojik açıdan da uygun hale getirilmesi ile mümkün olur.


Leave A Reply