Oğulcuk Nedir?

0

Oğulcuk ne demektir? Canlılarda döllenmiş yumurtanın geniş bir dönemine verilen oğulcuk dönemi ya da terimi ile ilgili genel bilgiler.

Canlılarda, döllenmiş yumurtacığa, gelişmeye yüz tuttuğu andan etene yolu ile kan dolaşımı başlayıncaya, yani dölüt haline gelinceye kadar «oğulcuk» denir. İnsanda bu devre gebeliğin üçüncü ayın başlangıcına kadar sürer.

Advertisement

Oğulcuğun durmadan şekil değiştirmesine, böylece yeni bir fert halini almasına «oğulcuğun gelişmesi» denir. Yumurta bu gelişmede karyokinezle çoğalmaya başlar. Karyokinez, hücrelerin bir çoğalma yoludur. Bu çeşit çoğalmada çekirdeğin parçalanarak hücrenin iki kutbunda toplanıp orada yeni birer çekirdek haline gelir. Sonra hücre ortadan boğularak ikiye bölünür. Böylece iki yeni hücre meydana çıkmış olur. Birbiri arkasına olan bu bölünmeler sonunda hücre sayısı daima birbirinin katı olarak artar. Sonunda birbirine yapışmış küçük, yuvarlak hücrelerden yapılmış bir küme meydana gelir. Bu küme, küçük bir dutu andırır, buna «morula» (dut) denir.

Morulanın hücreleri bölünmeye devam ederken çeperlere doğru toplanıp ortayı boş bırakırlar. Burası bir sıvı ile dolar. Küçük bir balonu andıran bu hücre dizisine «blastula» denir. Zamanla bu blastulanın çeperi her hangi bir yerinden bölünme boşluğuna doğru tıpkı bir eldiven parmağı gibi gömülmeye başlar. Böylece, oğulcuğun çeperleri iki sıra hücreden yapılmış, içi boş, bir yanı açık bir torba biçimini alır.


Leave A Reply