Oğuzca Hakkında Bilgi

0

Oğuzca dili nasıldır? Oğuzca özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi.

Oğuzca;12. yüzyıl sonlarından başlayarak Anadolu ve Azerbaycan bölgelerinde gelişimi başlayan ve günümüzün Türkiye Türkçesine kadar yaşamı süren yazılı Batı Türkçesi’nin bir başka adıdır. Batıya doğru sürüp giden göçlerle geniş ve değişik bir coğrafyaya yayılan Türkçenin, İslâmlığın da etkisiyle iki ayrı yazı diline sahip olduğunda da birleşilir: Kuzey-Doğu Türkçesi (Kıpçak Türkçesi; bugünkü modern biçimine kavuşan Özbekçe); 13. yüzyıl belgelerine dayanarak bilimsel olarak gözleyebildiğimiz Batı Türkçesi: Oğuzca (Azeri ve Osmanlı Türkçesi diye adlandırılabilen iki yazı diline kavuşur). Son 700 yıllık edebiyat gelişimi zengin bir birikime dayalı olan Oğuzca (Batı Türkçesi), din ve kültür etkileriyle benimsediği Arapça ve Farsçanın inanılmaz boyutlara ulaşan karışımıyla bambaşka bir kimliğe kavuşmuştur. Osmanlıca diye adlandıranlar çoğunluktadır. A) Eski Anadolu Türkçesi, B) Osmanlıca, C) Türkiye Türkçesi diye üç ayrı dilimde gözden geçirilir.

Advertisement

Bugün de sürmekte olan Türkiye Türkçesi, Batı Türkçesinin yani Oğuz-canın son dönemidir; en canlı, güçlü ve zengin, üretici ve doğurgan zamanını yaşamaktadır. İkinci Meşrutiyet ile başladığı kabul edilen bu dönemin ilk aşaması (1908-1923), ulusallaşma niyetlerinin başlangıcını verir. Osmanlıcayı ölü bir dil durumuna dönüştüren ilk Cumhuriyet yılları, harf devrimi (1928) ve dil özleşmesi eylemleriyle (1932) bilinçli bir devrime, özleşmeye yönelecektir. En belirgin görünüm yabancı tamlamaların hepsinin gündemden kaldırılmış olmasıdır. Öncelikle yabancı dil kurallarının yok edilmesiyle başlayan dil bilinçlenmesi, yabancı kaynaklı olup özelliklerini korumakta direnmiş örneklerin de atılmasını gerektirmiştir. Böylece konuşma diline yaklaşan yazılı anlatı, her şeyiyle kendi köklerine bağlı bir yapı bütünlüğüne kavuşunca, Atatürk’ün özlemini çektiği bağımsız Türkçe yeniden ortaya çıkmış olur.


Leave A Reply