Oğuzlar Boyu Hakkında Bilgi

0

Oğuzlar kimlerdir? Oğuzlar boyunun özellikleri, ayrıldığı kollar, Oğuzlar hakkında bilgi.

oguzlar

Advertisement

Oğuzlar; Türk boylarının en büyüğüdür. Bugün, Türkistan, Türkmenistan, Anadolu, İran, Irak ve Azerbaycan bölgelerinde yoğun biçimde yaşarlar. Selçukluları kuran Oğuzlar, bu tarihten sonra, daha çok Türkmenler adıyla anılmaya başladılar. Yenisey anıtlarının dikildiği yıllarda Oğuzlar, Göktürklerin kuzey kesimlerinde Barlık Irmağı kıyılarında altı boy halinde yaşamaktaydılar. Göktürk hakanlarının seferlerine katılıyorlar ve savaşıyorlardı. Göktürk Hakanı Bilge Kağan, adına dikilen yazıtlarda “Tokuz Oğuz budun kenti budunum erti” anlatımıyla, onların beylerini kendilerine bağladığını bildiri. 8. yüzyılın başlarında Göktürklere yeniden ayaklanan Oğuzlar, Uygurların, Karluklar ve Basmıllarla birleşerek Göktürkleri yıkmalarından sonra, Uygurları desteklediler. Bu dönemde zaman zaman Çin’e kadar geden Oğuzlar, Uygurların yıkılmasından sonra batıya yöneldiler. Seyhun Irmağı kıyılarına yerleşerek, zamanla daha kuzeydeki bölgeleri ele geçirdiler. Bu arada hayvancılık alanında ilerleme gösterdiler. Mavaraünnehir Bölgesi’nde Oğuzlar, kendilerine özgü bir örgütlenme içerisine girdiler, zaman zaman Peçenek ve Hazarlarla savaştılar. 11. yüzyılda Kıpçakların baskınına dayanamayan bir kısım Oğuzlar, Tuna boylarına kadar ilerlemek zorunda kaldılar. Zaman zaman Samanilerle birleşerek, Karahanlılara karşı savaştılar. Yeni bir devlet olarak ortaya çıkan Selçuklulara destek olarak toparlandılar. Horasan’dan İran, Anadolu ve Suriye’ye yayıldılar. Bu sırada Bozok ve Üçok adıyla iki ana kola ayrıldılar. Sultan Sencer 1153’te, kendisine vergi veren Oğuzların üzerine yürüdüyse de yenildi. Bir devlet kuramayan Oğuzlar, Harizmşahlara tabi olmadıkları için kısa zamanda parçalandılar. Bir bölümü Saide Melik Dinar komutasında Kirman’a indiler, 12. yüzyılda Salgurlu Devleti’ni kurdular. Önemli bir bölümü de Türkmen adını alarak Anadolu’ya geldiler. Anadolu’da yeni açılan yerlerde kolayca yerleşme olanağı bulan Oğuzlar, zengin bir kültür ve göçebe uygarlığının öğelerini de birlikte getirdiler. Türk folklorünün önemli bir kolunu oluşturan Oğuzlar, Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşayan izler bıraktılar. Osmanlıların kökeni araştırılırken, Oğuz destanlarıyla bağlantılar kuruldu. Osmanlı döneminde yazılan Oğuznâme adlı kitapta bu konuya yer verildi. Osmanlı tarihçilerinin bir bölümü, ilk Osmanlı askerlerine Oğuz adını verdiler. Nitekim Fatih Sultan Mehmet, oğlu Cem’in oğluna Oğuz Han adını verdi.


Leave A Reply