Oğuzlar Hakkında Bilgi

0

Türk kavimleri arasında en ünlüsü en yaygını ve defalarca büyük imparatorluklar kurmuş bir çok boyun ortak ataları. Türkmenler.

Oğuzlar

Advertisement

OĞUZLAR, Türk kavimlerinin en ünlüsüdür. Oğuzlar’a sonradan «Türkmen» denilmiştir. «Batı Türkleri» de denir. Oğuzlar, Orta Asya Türk İmparatorluklarının kuruluşuna katılmıştır. V. Türk Büyük Hakanlık hanedanı olan Uygurlar çağında (745-940), daha önemli bir rol oynamışlardır; Uygur hanedanının tam adı olan «Dokuz-Oğuz-On-Uygur» adı da bunu gösterir.

Oğuzlar, bundan sonra, Aral’la Hazar arasındaki alanda Büyük Türk Hakanlığı’na az çok bağlı bir devlet kurdular, Doğu Avrupa’ya da geçtiler, Karadeniz kuzeyini ele geçirdiler, Balkanlar’a sarktılar. Bunlara Araplar, «Oğuz»dan bozma, «Guzz» demişlerdir.

Karahanlılar, VI. Türk Büyük Hakanlık hanedanı (940 – 1040) olarak Uygurlar’ın yerine geçince, Türk devletinin ağırlık merkezini Kuzeydoğu Asya’dan (bugünkü Moğolistan’dan) çok daha güneybatıya, bugünkü Türkistan’a getirmişlerdi. İşte bu sıralarda, başlarında VII. Türk Büyük Hakanlık hanedanı Selçuklular (1040 – 1308) olan Oğuzlar, bir yandan Karahanlılar’a, öte yandan İran – Hindistan’daki Gazneli Türk İmparatorluğuna karşı savaşmaya giriştiler, bu savaşmayı kazandılar, bütün Türk kavimlerinin başına geçtiler.

Selçukoğulları idaresindeki Oğuz Türkleri, 1040 Dandanakan Meydan Savaşı‘nda Gazneliler’i yendikten sonra, Türk tarihinin en büyük devrimlerinden birini yaparak, Türk milletini açık denizlere, Yakın Doğu’ya, Akdeniz’e ulaştırdılar, ikinci Türk anayurdu olarak Anadolu’yu aldılar. Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Melikşah, 1077 tarihli fermanı ile, Selçuklu Prensi ve Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleyman Bey’e «Rûm Melikliği»ni verdi, böylece Anadolu Selçuklu Devleti resmen kurulmuş oldu.

Advertisement

Türkler’i Yakın Doğu’ya getiren, Anadolu’ da yeni bir devlet kuran Oğuzlar, artık öteki Türk kavimlerini gölgede bıraktılar. Bu temeller üzerine sonradan Osmanlı İmparatorluğu kuruldu.

Oğuzlar’ın 24 boyu vardı. Selçuklu hanedanı Oğuzlar’ın Kınık boyundan geldiği gibi, Osmanlı hanedanının kurucuları Ertuğrul Gazi ile Osman Bey de Oğuzlar’ın Kayı boyundan bir aşiret başkanıydılar.

Türk geleneğine göre, Oğuzlar’ın atası sayılan Oğuz Kağan, Büyük Türk Hakanları’nın Teoman’dan sonra 2.’si olan Mete’dir. Oğuz Kağan’ın neslinden 24 Oğuz boyunun türediğine inanılır. Osmanlı hanedanı, Oğuz Kağan (Mete) neslinden geldiklerine tamamen inanmışlar, hatta Osman Gazi’yi Oğuz Kağan’a 45. kuşağa kadar aralıksız bağlayan soy kütükleri yapılmıştır.

Bugün Oğuz Türkleri, bütün Türk kavimleri içinde en büyük topluluktur, üçe ayrılırlar:
1) Türkiye Türkleri;
2) Azeriler;
3) Türkmenler.

Türkiye ve Balkan Türkleri, Suriye Türkleri, bir kısım Irak Türkleri birinci koldan; İran, Kafkasya, bir kısım Irak Türkleri ikinci koldan (Azeri); Horasan ve Türkmenistan Türkleri de üçüncü koldandır. Özbek, Kırgız, Kazak, Başkurt, Tatar (Kazan ve Kırım) Türkleri’yle daha başka Türkler Oğuzlar’dan değildir.

Advertisement


Leave A Reply