Oğuzlar Hakkında Kısa Bilgi

3

Türklerin en büyük boylarından birisi olan Oğuzlar ile ilgili soy haritası ile kısaca maddeler halinde bilgi veren yazımız.

Oğuzlar

Advertisement

Oğuzlar (Uzlar)

• Türklerin en büyük boylarındandır.

• Oğuzlar, önceleri Göktürklerin, kısa bir süre Çinlilerin, daha sonra Uygurların egemenliğinde kaldılar.

• Oğuzların ilk zamanlarında bir bölümü, Kuzey Karadeniz’den Balkanlara kadar ilerledi. 13. Yüzyıla kadar Macarlarla yaşayan bu Oğuzlar, daha sonra Macarlaşarak özelliklerini kaybettiler.

Advertisement

• Oğuzların büyük bir bölümü de 10. Yüzyılın sonlarında başta İran olmak üzere Ön asya ülkelerine yerleşti. Selçuklu ve Osmanlı devletlerini bu Oğuzlar kurmuşlardır.

Malazgirt Savaşı’nda Bizans Ordusunda Peçenekler ve Oğuzlar da yer alıyordu. Fakat bunların çoğu karşılarındakilerin Türk olduklarını anlayınca Selçuklular tarafına geçtiler.


3 yorum

Leave A Reply