Ö Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

0
Advertisement

Ö Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

bebek maması

Ö Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Öge: Çok akıllı olmasıyla ünlenmiş kişi.
Ögeday: Akıllı bilgili.
Öger: Bilge, akıllı, zeki kişi.
Öget: Akıllığıyla beğenilen kişi.
Ögetürk: Akıllı, bilge Türk.
Öğe: Unsur. 2. Bir sınıf ya da topluluğun her biri.
Öğmen: Nitelikleriyle sevilen kişi.
Öğrünç: Sevinç.
Öğür: Akran.
Öğüş: Methedilen,çok fazla övülen.
Öğütal: Söylenen sözleri dinle anlamında.
Ökcan: Akıllı, zeka sahibi.
Ökeer: Bilge kişi.
Öker: Bilge, akıllı, zeki kişi.
Ökkeş: Örümcek.
Öklü: Akıllı.
Ökmen: Bilge kişi
Ökte: Üstün zekalı.
Öktem: Haysiyet sahibi.
Öktemer: Haysiyet ve cesaret sahibi.
Ökten: Haysiyet ve cesaret sahibi.
Öktürk: Bilge Türk.
Ölçüm: Yetenekli.
Ölçün: Tahmin etme.
Ölen: Çiçek açmış çayır, şarkı, sulak arazi.
Ömer: Yaşam. 2. n. halifenin adı.
Ömüral: Çok yaşa, uzun ömürlü ol.
Ömürcan: Yaşam boyu süren dostluk.
Ömürlü: Çok uzun yaşayacak kişi.
Önad: Adıyla tanınan.
Önal: Her işte lider olan
Önalan: Liderliği benimseyen.
Önaydın: Öğrenimi, bilgisi ve görgüsü olan. 2. İleri düşünceli.
Öncel: Bir görevde bir meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse.
Öncü: Kılavuz. 2. Bir sanat ya da düşünce akımını, çağına göre belli bir görüşü başlatan kimse ya da eser.
Öncübay: Başarılı ve saygın kişi
Öncübey: Başarılı ve saygın kişi.
Öncüer: Başarılı ve cesur kişi.
Öncül: Önce gelen. 2. Rehber. 3. İlk.
Önder: Yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef.
Öndeş: Yol gösteren.
Öndünç: Lider olan, önder.
Önel: Bir iş için verilen süre.
Önemli: Değerli
Önen: Hak, hukuk.
Öner: Önde gelen, lider.
Öneri: Öne sürülen görüş, düşünce, teklif.
Öneş: Kılavuz, inat.
Öney: Önde gelen, lider olan.
Öngay: Jüpiter gezegeni.
Öngel: Oturaklı ve olgun kişi.
Önger: Ön görülü, ileri düşünerek davranan.
Öngör: Göz önünde tut anlamında
Öngören: ileriyi düşünerek davranıp bunları göz önünde tutan.
Öngü: Bir önceki gün, arife.
Öngüt: Sızarak baskın yapan.
Önkal: Liderliği benimseyen.
Önol: Lider olan.
Önsav: Liderliğinle övün.
Önsay: Saygı gören lider.
Önsel: Hiçbir denemeye dayanmayan yalnız akıl yönüyle yapılan.
Önsoy: Her zaman lider bir soydan gelen.
Öntaş: Taş gibi sert lider.
Önür: İlk. 2. Liderliği, yakalayan.
Ör: Köz haline gelmiş kömür. 2. Köken, öz. 3. Ulu, büyük.
Ören: Eski yapı, kent kalıntısı, harabe.
Örener: Eskiden beri bilinen yiğit.
Örfi: Törenlerle, adetlerle ilgili.
Örs: Çelik yüzeyli demir araç.
Örsan: Adının büyüklüğüyle anılan.
Örscan: Sağlam dost
Önel: Sağlam el
Örskan: Sağlam bir kandan gelen.
Örtan: Tan vakti gibi.
Örük: Yüksek, yüce, 2. Saç örgüsü.
Örüner: Buğday renkli insan.
ötnü: Yalvararak isteme.
Ötüken: oğuz destanında ormanlık kutsal bir yer.
Ötün: Yalvararak isteme.
Öveç: iki-üç yaşındaki erkek koyun.
Övet: Tanrı’ya minnet duygusunu sunmak.
Öymen: Evcimen.
Öz: Bin kimsenin benliği, kendi manevi varlığı. 2. Bir şeyin en kuvvetli veya kıvamlı bölümü. 3. Kan bağı ile bağlı, üvey olmayan. 4. İçine saflığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan.
Özak: Temelinde parıl parıl bir kişi.
Özakan: Temiz ve duru akan.
özakar: Temiz ve duru akar.
Özakay: Dolunay gibi parıltılı bir kişilik.
Özakın: Akıncı, savaşan.
Özal: Özlü, içli, yürekli kişi.
özalp: Özünde yiğitlik olan kişi.
özalpman: Özünde yiğitlik olan kişi.
özalpaslan: Yiğitler yiğidi.
özaltan: Yürekli ve tan yeri gibi ışıklı kişi.
Özaltay: Altaylı, Altay yöresinin yedisi.
Özaltın: Altın gibi bir geçmişi olan.
Özan: Özü düşünceli, düşünen.
özar: Özü namuslu, temiz, dürüst.
Özarda: İşaretlenmiş, işaret çubuğu.
Özarı: Çok çalışkan kişi.

Özark: Çok dürüst kişi.
Özarkın: Özünde sakin bir kişilik barındıran.
Özaslan: Aslan gibi, güçlü kişi.
Özata: Özü soyu bilinen, iyi olan.
Özatay: Geçmişi herkesce bilinen kişi.
Özay: Özü ay gibi parıltılı olan.
Özaydın: Özü temiz aydınlık bilge kişi.
Özbal: Kişi1ikli, sevecen kişi.
Özbay: Efendi, zengin, soylu kişi.
Özbek: Cesaretini özünde taşıyan.
Özben: Özü bilinen.
Özberk: Güçlü, sağlıklı kişi.
Özbey: Efendi, zengin, soylu kişi.
Özbil: Özünü tanıtan, bilgili.
Özbilek: Güçlü, kuvvetli bilek.
Özbilen: Bilen, bilgili kişi.
Özbilge: Okumuş, bilge kişi.
Özbilgin: Özünde bilginlik olan.
Özbmr: Kendini iyi tanıyan anlamında.
Özbir: Yüreğiyle görünüşü bir olan.
Özçam: Çam gibi sağlam kişiliği olan.
Özçelik: Çelik gibi sağlam kişi.
Özçevik: Her şeye yetebilen.
Özçınar: Özü çınar gibi ulu olan.
Özdağ: Dağ gibi yüksek ve cüsseli.
Özdal: Güçlenen, uzanan, büyüyen.
Özdamar: İnatçı kişiliği olan.
Özdeğer: Değerli bir kişilik anlamında.
Özdek: Duyularla algılanabilen, nesne, madde. 2. İnsanın çalışmasıyla bir amaç uğruna biçim verdiği
veya yararlandığı doğal cisimler, nesneler.
Özdemir: Demir, gibi güçlü bir kişiliğe sahip olan.
Özdener: Korkusuz bir kişiliğe sahip olan.
Özdeş: Ayırt edilmeyecek kadar benzer olan.
Özdil: Dili, sözü, özü bir kişi
Özdilek: İçten gelen bir temenni,
Özdinç: Canlı: dinç, hareketli.
Özdinçer: Canlı, dinç, hareketli.
Özdoğa: Doğa hayranı olan.
Özdoğal: Çok içten, kimse.
Özdoğan: Hayata gelen, doğan
Özdoğdu: Kişilikli doğdu anlamında.
Özdoğru: Temiz ve dürüst bir kişiliğe sahip olan.
Özduran: Özü kalan, isim bırakan.
Özduru: Sakin bir kişiliğe sahip olan.
Özdurul: Sakin bir kişiliğe sahip olması temenni edilen
Özek: Yürekli, sıcak canlı, gözüpek. 2. Merkez.
Özel: Sadece bir kişiye ait olan.
Özenç: İstek. 2. İmrenme.
Özender: Zor bulunan.
Özengin: Geniş, derin kişiliği olan.
Özenir: Çaba gösteren, en iyiyi yapan.
Özer: Dürüstlük timsali olan.
Özercan: Yiğit, doğru, özü doğru.
Özerdem: Bütün erdemleri kişiliğinde toplayan.
Özerdinç: Dinç, canlı, hareketli erkek.
Özerinç: Gerçek, tam mutluluk.
Özerhan: Dürüst hükümdar.
Özerk: Kendi kendini idare eden, yetkin.
Özerkin: Özgür kişi.
Özerman: Özü yiğit kişi.
Özerol: Dürüst kişi ol.
Özertan: Erdemli kişi.
Özertem: Erdemli kişi.
Özgebay: Korkusuz kişi.
Özgeer: Korkusuz, yiğit kişi.
Özgen: Rahat, gamsız kişi.
Özgenalp: Korkusuz, yiğit kişi.
Özgenç: Kişiliği genç olan.
Özgener: Gamsız, yiğit kişi.
Özger: Dürüst, iyi, özgür kişi.
Özgüç: Güçlü kişiliği olan kişi.
Özgürcan: Özünden içtenlik fışkıran. 2. Yürekli dost
Özgürel: Özgürlüğünü kollayıp gözeten. 2. Özgürlüğüne düşkün.
Özgüven: Kendine güvenme duygusu çok olan.
Özhakan: Hükümdar soyundan gelen.
Özhan: Gerçek hükümdar olan.
Özilhan: Gerçek hükümdar olan.
Özilter: Vatanı için her şeyini feda edebilecek olan.
Özinal: İnanılan kime.
Özinan: Özünde inançlı olan.
Özkal: Karekterinin her zaman için dürüst olması temenni edilen.
Özkan: İyi ve dürüst bir kandan, soydan gelen.
Özkar: Kar gibi bembeyaz, temiz.
Özkaya: Kaya gibi sert, sağlam öz
Özker: Sağlam, temiz, yürekli er.
Özkoç: Koç gibi kavgacı kişiliği olan.
Özkök: Geçmişi köklü bir aileye dayanan.
Özkul: Tanrının sevgili kulu.
Özkurt: Kurt gibi korkusuz olan.
Özkutsal: Kutsal bir benliği olan.
Özkutal: Tüm mutluluklar benliğinde bulunsun.
Özlek: Üstün güçlere sahip olan.
Özlen: Özüne kavuş. 2. Özlenen kişi.
Özler: Hasretlik çeken.
Özlü: Kişilik sahibi. 2. ilişkilerinde samimi olan.
Özlüer: Temiz karakterli, yiğit kişi.
Özmen: Sağlam karakterli.
Özmert: Paylaşımcı, yardımsever mert ve dürüst kişi.
Özok: Aceleci bir kişiliği olan.
Özol: Olduğun gibi görün.
Özozan: Duygusal bir kişiliği olan.
Özön: Liderlik vasfı yüksek olan. 2. Yüreği herkese açık olan, sevecen.
Özönder: Liderlik vasfı olan.
Özpala: Keskin ve yırtıcı bir kişiliği olan.
Özpeker: Güçlü kişi.
Özpolat: Çelik gibi karakteri bulunan.
Özsan: Karakteriyle nam salmış kişi.
Özsel: Öze ilişkin.
Özsoy: Dürüst, temiz ve kişilikli bir soydan gelen.
Özsöz: Özü sözü bir.
Özsun: Özverili kişi.
Özsungur: Soğukkanlı bir kişiliğe sahip olan.
Özşahin: Şahin gibi yırtıcı bir kişiliğe sahip olan.
Özşan: Şan yapmış, ünlü.
Özşen: Neşeli kişiliği olan.
Öztan: Tan yeri gibi aydınlık.
Öztanır: Kişiliğiyle tanınan dürüst kişi.
Öztaş: Taş gibi sağlam.
Öztay: Tay gibi atik, hızlı.
Öztaylan: Kibar ve zarif bir kişiliğe sahip olan.
Öztekin: Uğurlu bir kişi.
Öztimur: Demir gibi sağlam.
Öztin: Sağlam ruh yapısı olan.
Öztuna: Tuna gibi gür olan.
Öztunç: Özü tunç gibi sağlam olan.
Öztürk: Türk kişiliğini özünde barındıran.
Özüak: Saf ve temiz bir kişiliğe sahip olan.
Özüdoğru: Doğruluk, dürüstlük timsali.
Özül: Özü sözü olan, sözünü yerine getiren, gerçek, verimli.
Özün: Şöhretli bir kişiliğe sahip olan.
Özüpek: Özü sağlam olan.
Özütok: Gözü gönlü tok olan. 2. Kalender kişi.
özver: Herkese kendi kişiliğinden bir şeyler katabilen. 2. Özverili.
Özveri: Karşılık beklemeden veren, verimli
Özvermiş: Yoluna baş koymuş.
Özyurt: Anayurt, anavatan.
Özyürek: Güçlü, korkusuz.

Advertisement

Leave A Reply