Ohm Kanunu Nedir? Formulü Açıklaması ve Direncin Değişimi

0

Ohm kanunu nedir? Ohm kanununun formüllü, açıklaması,direnç nasıl ölçülür, direncin değişimi nasıl olur, ohm kanunu konu anlatımı.

Direnç elemanı

Resimde görülen bir direnç elemanıdır. Üzerindeki renkli çizilerde o direncin değerini göstermektedir.

Ohm

ohm, metre-kilogram-saniye (MKS) sisteminde elektrik direnci birimidir. Adını 19. yüzyıl Alman fizikçi Georg Simon Ohm‘dan alan ohm, uçlarına bir voltluk bir gerilim (potansiyel farkı) uygulandığında içinden bir amperlik akım geçen bir iletken telin direncine ya da içinden bir amperlik akım geçmesi için bir vatlık enerji harcanmasını gerektiren bir devrenin direncine eşittir.

Ohm yasasına göre direnç, gerilimin akıma bölümüne eşittir; bu ilişkide gerilim birimi volt, akım birimi amper ve direnç birimi ohmdur.

Dirençle bağıntılı olan ve gene ohm olarak ölçülen öteki devre özellikleri, devrenin içinden geçen alternatif akıma karşı gösterdiği toplam engelleme olan elektriksel empedans ile empedansın indüktanstan ya da kapasitanstan kaynaklanan bileşeni olan reaktanstır. Akustik ve mekanik sistemlerde de benzer biçimde akustik ohm ve mekanik ohm birimlerinden yararlanılır.

Ohmmetre

Ohmmetre, dirençölçer olarak da bilinir, elektrik direncini ölçmeye yarayan aygıttır. Temel ohmmetre cihazı, ölçülecek dirence seri ya da paralel olarak bağlanabilecek bir gerilim kaynağı ile bir galvanometreden oluşur. Paralel bağlantı biçiminde (paralel ohmmetre) direnç büyüdükçe galvanometreden geçen akım da artar. Galvanometreye seri olarak değeri bilinen dirençler eklenerek, ölçüm aralığı, yani aygıtın duyarlı ölçüm yapabildiği değerler değiştirilebilir. Seri bağlantıda (seri ohmmetre) direnç büyüdükçe akım azalır. Bu bağlantı biçiminde ölçüm aralığını değiştirmek için, değeri bilinen dirençler, ölçülecek dirence paralel olarak eklenir. Yüksek dirençlerin ölçülmesi için kadran megohm (\displaystyle {{10}^{6}} ohm) cinsinden bölmelenmiştir; bu aygıta megohmmetre ya da “meger” denir.

Kaynak – 2

OHM KANUNU

Bir iletken uçları arasına uygulanan potansiyel farkı ile iletkenden geçen akımın şiddeti doğru orantılıdır. Bu oran o iletkenin akıma karşı gösterdiği direnci ifade eder.

 • \displaystyle R=\frac{V}{I}
 • \displaystyle \frac{Volt}{amper}=Ohm\left( \Omega \right)
 • Grafiğin eğimi direnci verir, (tan α = R)

ohm-grafigi

Direncin Değişimi

I.Bir iletkenin iletkenliği iletkenin atom yapısına, dış yörüngesindeki elektron sayısına ve ortamın sıcaklığına bağlıdır.

 • \displaystyle \ell : Bir iletkenin direnci boyu ile doğru, kesiti ile ters orantılı değişir.
 • S: iletken boyu : iletkenin kesiti
 • ρ: iletkenin öz direnci (Ω . m) olmak üzere,
 • \displaystyle R=\rho \frac{\ell }{S} dir.

II. Bir iletkenin direnci sıcaklıkla değişir.

 • \displaystyle {{R}_{o}} : İletkenin 0°C de direnci
 • t : Sıcaklık miktarı
 • α : Sıcaklık katsayısı
 • \displaystyle R={{R}_{o}}\left( 1+\alpha .t \right)
 • Direnç sıcaklıkla artıyorsa + α
 • Direnç sıcaklıkla azalıyorsa – α alınır.

Leave A Reply