Ojit Minerali Özellikleri

0

Ojit minerali nedir? Ojit mineralinin özellikleri nelerdir? Ojit minerali ne işe yarar? Ojit minerali hakkında bilgi.

Ojit Minerali

Ojit Minerali

Ojit, özellikle gabro, dolerit ve bazalt gibi volkanik kayaçlarda çoğunlukla kısa kalın kristaller halinde bulunan koyu renkli piroksen mineralidir (kalsiyum, magnezyum, demir, titan ve alüminyum silikatı). Demirce zengin türlerine ferroojit denir; bunlar genellikle yalnızca ferrogabrolarda, demirce zengin doleritlerde ve bunların pegmatitlerinde, siyenitlerde ve asidik volkan camlarında bulunur. Titanlı türlerine titanojit denir; bunlar bazik alkali kayaçların tipik mineralleridir.

Diyopsit-hedenberjit dizisi ile ojit kesintisiz bir katı çözeltiler dizisi oluşturduğundan, bu mineraller optik yöntemlerle bile birbirlerinden kolayca ayırt edilemezler. Bu nedenle ojit terimi kimi zaman monoklinal (biri yatık kesişimli olmak üzere üç eşit olmayan kristal ekseni) bakışıma sahip piroksen minerallerini tanımlamak üzere kullanılır.


Leave A Reply