Okul Dönemi Gelişim Özellikleri

0

Okul (çocukluk) dönemi ne zamanı kapsar, bu dönemin fiziksel ve psikomotor gelişim özellikleri nelerdir? Okul dönemi gelişim ödevleri.

Advertisement

Okul (Çocukluk) Dönemi

Bu dönem 6 ile 12 yaşlar arasındaki dönemi kapsar ve aşağı yukarı ilköğretimin birinci kademesine devam eden çocukları içine alır. Bu dönemde fiziksel gelişmede önceki yıllara göre yavaş bir ilerleme gözlenir. Yıllık boy artışı ortalama olarak 5.5 cm’ye yakındır ve on yaşındaki bir çocuğun boyu 140 cm civarındadır. Bu dönemde kilo artışı da boy uzaması gibi yavaş bir seyir izler. Yedi yaşındaki bir çocuğun kilosu 24 kg civarındadır.

Yaklaşık olarak dokuz yaşına kadar erkekler kızlardan biraz daha uzun ve ağırdırlar. Ancak 10 yaşından 15 yaşına kadar kızların boy ve ağırlıkları, yaşıtları olan erkeklerin boy ve ağırlıklarını geçer. Yani erinlik (ergenliğe giriş dönemi) dönemindeki kız çocukları erkeklerden boy ve kilo olarak öndedirler.

• Okul Döneminde Psikomotor Gelişim:

Okul döneminde küçük kas becerileri de gelişir ve yavaş yavaş profesyonelleşir. Bu dönemin başlangıcında (6 – 7 yaşlarında) çocuklar küçük kas becerilerini kullanmada beceriksiz durumdadırlar. Bu nedenle bu kasları kullanarak yapılan öğrenme aktivitelerinde (düğme ilikleme gibi) zorluklar yaşayabilirler. Zaten bilek ve parmak kemikleri de ince psikomotor becerileri yapabilmek için yeterince olgunlaşmamıştır. Ancak dönemin sonuna doğru olgunlaşma tamamlanır ve beceriler de kazanılır.

Advertisement

• Okul Dönemi Gelişim Ödevleri:

Bu dönemin gelişim ödevleri ise şunlardır:

Gündelik oyunlar için gerekli fiziksel özellikler kazanılmış olmalıdır.
Kendine karşı olumlu tutum geliştirilmiş olmalıdır.
Yaşıtları ile olumlu ilişkiler geliştirme becerisi kazanılmış olmalıdır.
Cinsel roller öğrenilmiş olmalıdır. Yani kadınlar ve erkeklerin nasıl davranışlar sergilediklerini bilmelidirler.
Okuma-yazma ve basit matematiksel işlemleri yapma becerisi kazanılmış olmalıdır.
Yeme, içme ve temizlik gibi gündelik yaşam becerileri kazanılmış olmalıdır.
Vicdan ve ahlaki değerler sistemi geliştirilmiş olmalıdır.
Kişisel bağımsızlığa ulaşılmış olmalıdır.
Grup ve kurumlara karşı tutumlar geliştirilmiş olmalıdır.


Leave A Reply