Okul Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Okul ne anlama gelir? Okul kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1.Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep
“Ayça okulla ilgili bir şeyler anlatıyor, yarım yamalak duyuyorum.” – A. Ümit
2. Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü
“Okul dağıldı.”
3. Ekol
Öğrenci
“On iki yaşındaki bir okul çocuğunun becerebileceği kadar şeyi yapmaya çabalardım.” – A. Kutlu
1. Okul çağından sonraki çağ
2. Bu çağla ilgili, bu çağa özgü
“Okul sonrası eğitim.”
Bir okulun, toplumsal ve kültürel bakımdan yardıma gereksinimi olduğunu belirleyip desteklediği, yardımlarda bulunduğu okul
Öğrencileri teknik alanlarda yetiştiren okul
Türk Silahlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksekokul, harbiye
Yerleşim yerleri dağınık olan bölgelerde çocuklara eğitim ve öğretim olanağı sağlamak amacıyla belli bir merkezde yatılı ve gündüzlü açılmış olan eğitim kurumu
Derslere girmeyip okul dışında vakit geçiren öğrenci, mektep kaçağı
Birçok okul ile ilgili olan
Karma eğitim uygulanan okul
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumu, akademi
Yaşanılan çevre ve zamanda karşılaşılan olayların tümü
“Mehmet okuma yazma bilmiyordu ama hayat okulu ona birçok şeyler öğretmişti.” – B. R. Eyuboğlu
1. Çocuk ve gençlerin belirli spor etkinliklerinde eğitilmelerinin ve iyi vakit geçirmelerinin sağlandığı yer
2. Yüksekokul veya üniversitelerde gerekli krediyi toplamak veya kalınan derslerin verilebilmesi amacıyla yaz mevsiminde açılan ders programı
Okulda öğrencilerin kalem, defter, kitap, yiyecek vb. gereksinimlerini karşılayan kuruluş ve satış yeri
Eğitim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında öğrencilere geniş çapta katılma imkânı sağlayan okul
Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan, genellikle üç yıllık ortaöğretim okulu
“Ortaokulun üçüncü yılına geçince okuldan ayrıldı.” – N. Cumalı
Öğrenim çağına henüz gelmemiş 2-6 yaş arasındaki çocukları okul düzenine hazırlayan eğitim kuruluşu, ana mektebi
Çeşitli iş kollarında veya sanat dallarında eğitim veren okul
1. Çocuğun okul çağına girmesinden önceki çağı
2. sıfat Bu çağla ilgili, bu çağa özgü
“Okul öncesi eğitim.”
Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan veya açılmasına izin verilen beş yıllık okul, ilk mektep, iptidai, iptidai mektep
Devlet yönetiminden ayrı, mülkiyeti kişiye veya bir özel kuruluşa ait eğitim öğretim yeri
Halk için gerekli olan bilgilerin verildiği okul
“Günlük program başlamadan önce kendinizi sevimli bir halk okulunda buluyorsunuz.” – H. Taner
Sürücü kursu

Leave A Reply