Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Hizmetleri

0
Advertisement

Okul öncesi eğitimde rehberlik hizmetleri önemi nedir? KPSS okul öncesi eğitim rehberlik hizmetleri konu anlatımı.

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Hizmetleri

Gelişimin ilk yılları (0-6 yaş arası) çok önemlidir. Çocuktaki bedensel, zihinsel, sosyal ve dil gelişimi oldukça hızlıdır. Çocuğun kendini fark etmesi ve ifade etmesi açısından çok önemli bir dönemdir. Birçok araştırma bu dönemdeki gelişmelerin çocuğun ileri ki yaşamını etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu dönemde çocuğun ilgilerini, yetenek ve becerilerini geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek, çocuğa kendini sınama ve tanıma olanakları sunmak, çocuğun yaptıklarını izlemek, ona dönüt vermek ve doğru davranışları pekiştirmek gerekir.

Bu dönemde rehberlik hizmetleri kişisel açıdan, çocuğun kendini kabul, özgüvenini geliştirme, benlik kavramını oluşturma, sosyalleşmeyi sağlama hedeflerine yönelik etkinlikleri kapsar. Eğitsel açıdan, okula uyum ve ilköğretime hazır olma hedefleri esastır. Bu anlamda çocuğun okulu sevmesi, okumaya-eğitime karşı güdülenmesi ve bazı temel becerileri kazanması amaçlanır. Mesleki rehberlik alanında ise, bu dönem mesleki gelişim sürecinin başlangıcı kabul edildiği için çocuğun döneme özgü mesleki gelişim görevlerini gerçekleştirmesine yönelik etkinlikler planlanır.

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin çocuğun sağlıklı bir gelişim göstermesi, okul ortamına uyum sağlamaları ve var olan potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için gerekli sosyal ve fiziki ortamı hem eğitim çalışmalarına hem de rehberlik hizmetleri anlayışına uygun bir şekilde oluşturması gerekir. Anaokulu veya ana sınıflarının eğitim çalışmalarının ve rehberlik etkinliklerinin planlamasında; çocuğun oyun oynama, bedenini kullanma, merakını giderme, hayal ve isteklerini açığa vurma, bağımsızlığını kazanma gibi gereksinimlerini göz önünde bulundurması sağlıklı ve uyumlu bireylerin yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Bu dönemde öğretmenlerin çocuğa yakın ilgi ve sevgi göstermesi, iyi model olması, fazla koruyucu davranmaması, aile ile sıkı bir ilişki ve işbirliği içinde olması gerekir. Öğretmen iyi bir gözlemci olarak çocuğun gelişimini izler, ilgili kayıtları tutar, yolunda gitmeyen durumlarda gerekli önlemleri alır ve sorunlara çözüm arar.

Advertisement

Leave A Reply