Okuma İle İlgili Yazı (Okumanın Önemi ve Okumanın İnsana Katkıları)

3

Okuma ile ilgili yazı / makale. Okumanın önemi okuma ile insanın kazanacağı yetkinliklere dair güzel bir yazı makale inceleme.

kitap okuyan kiz

Kaynak: pixabay.com

Okuma okulda öğrenildiği gibi okuma kabiliyeti de okulda gelişir. Şüphesiz ki bütün öğrencilerin okuma yetenekleri birbirinin aynı değildir. Derslerinin dışında da okumaya yer ayıran bol bol okuyan çocukların okuma kabiliyeti daha çok gelişir. İlkokulun ikinci, üçüncü sınıfındayken hiç kekelemeden gazete okuyan çocuklar olduğu gibi ilkokulu bitirdikleri halde kekeliyerek kem küm ederek okuyabilenlere de rastlanır. Rahat, hızlı okuyabilmek için küçük yaştan beri çok okumak gerekir. Bu sayede bir kelimeyi okurken harflerin hecelenmesine lüzum kalmaz. Kelime bütünüyle görülür, zihin bu kelimeyi kulakla işitilmiş gibi aynı anda kavrarken, göz ikinci kelimeyi görür. Böylece, iyi okuyan bir kimse bir konuşmayı dinlerken kelimeleri nasıl kolayca kavrıyorsa, okurken de aynı kolaylıkla kavrar.

Advertisement

Okuması gelişen, gerektiği kadar hızlı okuyabilen bir kimse okumadan zevk alır, böyle bir öğrenci derslerinde daha çok başarı gösterir. Okuması zayıf olan kimseler de okumaktan kaçınırlar.

Hızlı okuyabilmenin bir başka çaresi de kelime hazinesini zenginleştirmektir. Çocuk konuşmaya başlarken ancak birkaç kelimenin anlamını bilir. Yaşı ilerledikçe öğrendiği kelimeler çoğalır. İlkokula başlarken artık birkaç bin kelimenin anlamını bilmektedir. Bundan sonra öğrendiği bilgiler kelime hazinesini günden güne zenginleştirir. Bir ilkokul öğrencisi büyükler için yazılmış bir kitabı okurken güçlük çeker. Çünkü içinde yabancısı olduğu birçok kelime vardır. Birçok kelimeleri okuyamaz, büyüklerine sorar. Kendi seviyesindeki kitapları ise rahatça okur. Çünkü geçen kelimelerin anlamını bilmektedir. Bu bakımdan ileri yaşlarda da kelime hazinesi zengin olanlar daha kolay, daha hızlı okurlar.

Az kelime bilen bir kimse iyi okuyamaz. Çünkü bir okuma parçasında rastladığı kelimelerin çoğu kendisine yabancıdır. Normal kelimeler 20.000-30.000 kadardır. İyi eğitim görmüş, yabancı diller bilen bîr kimse 300.000 kadar kelimenin anlamını bilir. Görülüyor ki iyi okumanın en büyük şartı okuma, daima okumadır. Bol bol okuyarak kelime hazinesini zenginleştiren bir kimse gün geçtikçe daha rahat, daha hızlı okur.

kitap okumak

Kaynak: pixabay.com

Okuma ve Konuşma

Yazı diliyle konuşma dili arasında kullanılan kelime sayısı bakımından fark vardır. Bu bakımdan bir sakatlığı olmayan herkes kolayca konuşabildiği halde, herkes kolaylıkla okuyamaz. Normal olarak günlük konuşmamızda kullandığımız değişik kelimeler 300-500’den başlar birkaç bini geçmez. Yazı dilinde ise daima daha çok kelime kullanılır. Bunun için rahat okumanın en büyük şartı çok kelime bilmektir.

Advertisement

Konuşma doğrudan doğruya taklitle öğrenilir. 1 yaşındaki bebek, büyüklerinden duyduğu sözleri tekrarlayarak hecelemeye başlar. Halbuki okuma yeni kelimeler öğrenme, bilerek çalışmayı gerektirir.

İnsanlar konuşmayı geliştirdikten sonra anlatmak istedikleri şeyleri uzaktakilere kendinden sonrakilere de bırakmayı düşünmüş böylece konuşmayı şekillerle anlatma yoluna gitmiştir. Bundan da okuma-yazma meydana çıkmıştır.


3 yorum

Leave A Reply