Olarak İle İlgili Cümleler

0

Olarak ile ilgili cümleler. Olarak kelimesi içeren “Olarak” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

 1. *** Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara’nın eskiden Namazgâh Tepesi (Hacettepe) olarak bilinen semtinde, eski Türk Ocağı’nda 2 Nisan 1980’de açılan müzedir.
 2. *** 1151’de Anjou’yu, daha sonra II. Henry olarak İngiltere tahtına geçen oğlu Henry’ye bıraktı.
 3. *** Paris Antlaşması (1259) ile Anjou, kesin olarak Fransa’ya bırakıldı.
 4. *** İlin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayanır; yörede tahıl, baklagiller sebze ve turunçgiller yetiştirilir.
 5. *** Azgın su yarışı, ABD’de beyaz su yarışı olarak da bilinir, azgın su adı verilen ve hızla akan anaforlu akarsularda kano ya da kayak ile akıntı boyunca yapılan yarış.
 6. *** İki dilde eğitim, resmî politika olarak benimsendi.
 7. *** Lozan Antlaşması’nın, “Azınlıkların Korunması” başlığı altındaki III. bölümünü oluşturan 37-44. maddeleri, Türkiye’deki azınlıkları “gayrimüslimler” olarak tanımlamaktadır.
 8. *** Kızılırmak’ın taşıdığı alüvyonların yığılmasıyla kuzey kesimde oluşan delta, Bafra Ovası olarak adlandırılır.
 9. *** 1949’da hara olarak kurulan işletmede sığır, koyun ve tavuk yetiştirilmekte, verimi artırıcı çalışmalar yapılmaktadır.
 10. *** Gulf+Western’i göçmen olarak Avusturya’dan gelen Charles Bluhdorn 1958’de kurdu.
 11. *** 1989’da adını, eğlence ve yayımcılık sektörlerindeki çalışmalarını yansıtacak biçimde Paramount Communications Inc. olarak değiştirdi.
 12. *** Paration, böcek ilacı (insektisit) olarak kullanılan, çok zehirli organik fosfor bileşiği.
 13. *** Paration ve öbür organik fosfor bileşiklerinin yol açtığı zehirlenme olaylarında antidot olarak atropin kullanılır.
 14. *** Yayın yaşamına, II. Dünya Savaşı’nda gözden düşen L’Illustration’un (1843-44) devamı olarak 1949’da başladı.
 15. *** Suların kirlenmesine bağlı olarak, bu sularda insanlarda tifo, dizanteri ve sarılık gibi hastalıklara neden olan mikroorganizmalar çoğalabilir.
 16. *** Diğer türlere etkisi çok dolaylı olarak gerçekleşir.
 17. *** Kırsal kesimde yaşayan Amerikalıların, göçmen nüfusun çoğunlukta olduğu kentlerin büyümesi ve siyasal güçlerinin artması karşısında duydukları korkuyu sömüren gizli bir dernek olarak çalışmaya başladı.
 18. *** Tütün ve pamuk alanlarında, hayvan yemi ve ek gelir kaynağı olarak kullanılan çavdar, mısır ve kışlık buğday da üretilir.
 19. *** Ohio Irmağından doğuya, Aşağı Missouri kıyılarına kadar uzanan sıcak bölgelerde, Mısır Kuşağı olarak bilinen orta eyaletler mısır üretimine ağırlık vermiştir.
 20. *** Süt Kuşağı olarak adlandırılan kesim ise yazların serin geçtiği, büyüme mevsiminin kısa sürdüğü New England ve Büyük Göller – St. Lawrence bölgesinde yer alır.

Advertisement

Leave A Reply