Olasılık İle İlgili Cümleler – İçinde Olasılık Geçen Cümleler

0

Olasılık ile ilgili cümleler. Olasılık kelimesi içeren “Olasılık” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Olasılık İle İlgili Cümleler

Advertisement

Olasılık İle İlgili Cümleler

 1. *** Pitom, Eski Mısır dilinde peratum ya da pertum (Atum’un Toprakları), büyük olasılıkla günümüzdeki tel el-mashuta.
 2. *** Terimin kökeni büyük olasılıkla Maratha dilinde “ot yığını” ve “el koyan” anlamına gelen iki sözcükten gelir.
 3. *** Büyük olasılıkla yarınki derbi berabere biter.
 4. *** Olasılıkları incelediğimizde bu ihaleyi kazanmamız gerekiyor.
 5. *** Ne gibi kötü olasılıklar varda doktorlar ameliyattan vazgeçtiler acaba?
 6. *** Keltlerle hiçbir akrabalığı bulunmayan ve büyük olasılıkla Kelt öncesi dönemde yaşayan yerlilerin soyundan gelen Piktlerin adı ilk kez İS 297’de, Hadrianus Duvarı’na “saldıran Piktler ve İskoçyalılar”dan söz eden Romalı bir yazarın kitabında geçti.
 7. *** İki yıllık tutsaklıktan sonra büyük olasılıkla öldürüldü.
 8. *** Matematikte olasılık hesabı yapmak için 1 ay boyunca ders aldım.
 9. *** İngiliz klasik çağ uzmanı Richard Bentley, Phalaris’in “148 Mektubu”nun çok sonradan bir sofist ya da retorikçi, bir olasılıkla Tyroslu (Sur) Hadrianos (ö. İS y. 193) tarafından yazıldığını kanıtlamıştır.
 10. *** Olasılıklar göz önüne alındığında şunu söyleyebilirim ki Venezuela’da iç savaş çıkar.
 11. *** Olasılık dışı teorilerin ile zaman kaybediyoruz.
 12. *** Sayısal lotoda büyük ikramiyeyi tutturma olasılığın Papa’nın aniden müslüman olması ile aynı o sebeple paranı boşu boşuna sokağa atma.
 13. *** Bu davranışların sonunda büyük olasılıkla ailenle aran açılacak.
 14. *** Yaptığım olasılık hesaplarına göre bu sene Fenerbahçe şampiyon olur.
 15. *** Her olasılığı göz önünde bulunarak beni yıllar önce terk etmiş olan annemi görmeye gittim.
 16. *** Olasılık, sonucu kesin olmayan olaylarla ilgilenir.
 17. ***Öğrenmesi zor, okulda pek seveni olmayan bir konudur olasılık.
 18. *** Yapılan çalışmaların yeni olasılık ve kısıtları da beraberinde getirdiğini düşünüyoruz.
 19. ***O gün biyolojicinin yazılı yapma olasılığı vardı ancak hiç çalışamamıştım.
 20. *** Tavlada beni yenme olasılığın hiç yok.
 21. *** Olasılık genetik biliminde çok sık kullanılmaktadır.
 22. *** Madeni paranın havaya atılınca dik gelme olasılığı var mı sizce?
 23. *** Bu sırt ağrılarım büyük olasılıkla bilgisayar başında çok zaman geçirmemden kaynaklanıyor.
 24. ***1960’ların ortalarında olasılık teorisinin eksiklerini gidermek için bulanık mantık geliştirildi.


Leave A Reply