Olaycılık Nedir?

0

Olaycılık nedir? Bir diğer ismi fenomenizim olan olaycılık ile ilgili bilgiler ve olaycılık konusu ile ilgili öncü olan filozof ve düşünürler.

Olaycılık Nedir?

Advertisement

Olaycılık Nedir?

Olaycılık, zaman ve uzay içinde ortaya çıkan ve deney konusu olabilecek olay ve olgulardan başka hiçbir şeyin var olmadığını ileriye süren öğreti; Fenomenizm ya da Görüngücülük de denir.

Deneyin araçsız konusu, her zaman bir tasarım olduğundan olaycılığın tarihi birçok noktada idealizminkiyle karışır. Örneğin Berkeley, maddesel bir cevher (öz) kabul etmez. Bu filozofa göre gerçek olan, yalnızca sonlu belleklerle sonsuz bellek, yani Tanrı’dır. David Hume, yalnızca maddeleri değil, belleğin de cevher olarak varlığını kabul etmez. Hume‘a göre maddeyle ilgili edindiğimiz düşünceler gibi, ben ile ilgili edindiğimiz düşünceler de bir bilinç durumları topluluğuna indirgenebilir. Görüngülerin uyduğu yasaların temeli olarak gördüğümüz ilkeler (örneğin nedensellik ilkesi), zorunluluk niteliği taşımazlar. Bunlar yalnızca belleksel alışkanlıklardır, deneyin ve düşünce çağırışımlarının sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Doğa yasalarının taşıdığı kuşkuculuk bu düşüncelerden doğar.

Kant, belleğinin ancak görüngüleri (fenomenleri) kavrayabileceğini ileriye sürer. Ancak birer tasarım olmaları nedeniyle bu görüngüler belleğimizin yasalarına ya da anlığın kategorilerine uymak zorundadır. Bundan dolayı, Kant‘ın gözünde görüngüler biliminden kuşku duyulamaz. Ayrıca bu filozof, görüngülerin ardında, bilgisini edinemediğimiz ancak varlığı kesin olan numenler‘in bulunduğunu ileri sürer. Olaycılık anlayışının değişik bir biçimde yeniden canlanmasına Renouvier önayak oldu. Renouvier’e göre görüngüler (fenomenler), anlığın kategorilerine zorunlu ve kesin bir biçimde bağlıdır; bilinçli öznelerin dışında, kendinde şeyler, yani numenler yoktur.

Advertisement


Leave A Reply