Ölçek Nedir? Sözlük Anlamı

0

Ölçek ne anlama gelir? Ölçek kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
2. sıfat Bu ölçü miktarında olan
“İki ölçek buğday.”
3. Tahıl ölçmeye yarar kap, kile
4. coğrafya Bir harita veya resimde görülen uzaklıklarla bunların işaret ettiği, karşılandığı gerçek uzunluklar arasındaki oran
“Yüz binde bir ölçeğinde bir harita.”
5. fizik Bir ölçü aletinin üzerinde çizgilerle ayrılmış bölüm, kadran
6. Dört okkaya eşit ağırlık ölçüsü
Bir harta, bir teknik resim çizerken, gerçekteki uzunluklar küçültülür. Yalnız, resmi çizilen eşyanın şeklinin resimde de aynı kalması için bu küçültme hep aynı oranda yapılır. İşte bu küçültmeyi gösteren orana «ölçek» denir.

Ölçeği 1:1.000 (binde bir) olan bir harta üzerinde ölçtüğümüz 1 santimetrelik uzunluk aslında 1.000 santimetre (10 metre)dir. Böylece, ölçeği değiştirerek değişik boyda haritalar elde edilir. Bunun gibi çok çeşitli büyüklükte hartalar çizebiliriz. Bunları birbirinden ayıran ölçekleridir.

Haritanın ölçeğini göstermek için kenarına çizilen ve her santimetresinin gerçekte kaç kilometreye karşılık olduğunu gösteren doğru
Plan veya haritanın alt köşesinde yatay bir çizgi ile gösterilen, harita üzerindeki uzunluğun gerçekte ne kadar uzunluğa karşılık olduğunu belirten ve bunun çizgi üzerinde işaretlenmesiyle elde edilen ölçek
Fazla ayrıntıya girmeden yapılan ölçüm
Plan ve haritalarda küçültme oranını basit kesirle ifade eden ölçek türü
“1 / 20.000 ölçekli harita.”
Bir sıvının belli sıcaklıktaki akıcılığını ölçmekte kullanılan alet
Deniz haritalarında boylamı bulmak için belirtilen ölçek
Zımpara taneciklerinin sertliğini saptamada kullanılan değerler tablosu
Depremin büyüklüğünü ve şiddetini belirleyen gösterge


Leave A Reply