Oligarşi Nedir?

0

Oligarşi ne demektir? Oligarşi yönetimi nasıl olur, hakkında bilgi.

Oligarşi;yönetim erkinin az sayıda bireyin ya da bir sınıfın elinde bulunmasıyla ortaya çıkan siyasal rejimdir.

Advertisement

Bu küçük grubun yönetim erkini elinde tutarken dayandığı nokta, zenginlik, askeri güç ya da toplumsal statüdür. Eski Yunan sitelerinde oligarşi, soya dayalı aristokratik bir görünümdeydi. Oligarşi kavramı üzerinde duran Aristoteles, kamu yararı ve genel çıkar ölçütünü kullanarak yönetim biçimlerini sınıflandırdı, iyi ve yozlaşmış yönetimler ayrımını yaptı. Ona göre yönetenlerin kamu yararından sapmaları sonucunda yönetimler yozlaşırlar, oligarşi de yönetenlerin kendi çıkarlarını korumak amacıyla kamu yararından uzaklaşmaları sonucu, aristokrasinin yozlaşmasıyla ortaya çıkan bir yönetim biçimidir. Günümüzde de, özellikle askeri yam ağır basan yönetimler bu biçimde adlandırılabilmektedir. Bazı sosyal bilimciler tarafından demokrasilerin de kaçınılmaz olarak çeşitli oligarşik öğe ve eğilimlerden etkilendikleri, başka bir deyişle siyasi partiler gibi toplumsal örgütlenmeler de, küçük grupların çoğunluğu denetim altına alacakları ileri sürülür. Gerek parti ya da örgütlerin yönetiminde karşılaşılan teknik zorunluluklardan gerekse, bunların üyelerinin yönetime karşı duyduğu ilgisizlikten kaynaklanan ve uzmanlaşmış küçük bir grubun çoğunluk üzerinde egemenlik kurması biçiminde kendisini gösteren bu durum. Michels tarafından “Oligarşinin Tunç Yasası” olarak adlandırılarak hem siyasal partiler hem de öteki örgütlerin tümü için, temel nitelik sayılır. Eğer ekonomiye bir grup tarafından yön veriliyor ve mali kaynaklar bu grubun elinde toplanıyorsa bu durumda ekonomik anlamda bir oligarşiden de söz edilebilir.


Leave A Reply